Arend Datema Instituut

Algemeen
De stichting Arend Datema Instituut is opgericht op 13 oktober 1987 en heeft haar zetel in de gemeente Neder-Betuwe.
De doelstelling van de stichting is het ondersteunen van de vereniging “Historische Kring Kesteren en Omstreken”, in het bijzonder de zorg voor de huisvesting, het beheer van de collecties, de bemensing tijdens de openingsuren en de verzorging van publicaties.
De ondersteuning heeft betrekking op de doelstelling van genoemde vereniging, te weten de bevordering van de belangstelling voor en de bestudering van de geschiedenis in het algemeen en meer in het bijzonder voor haar werkgebied, gelegen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe.
Onze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41059778 en heeft van de Belastingdienst onder nummer 7734517 de status gekregen van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze status heeft voor onze stichting voordelen, maar ook voor degenen die giften aan onze vereniging verstrekken, omdat deze giften aftrekbaar zijn voor o.a. de inkomstenbelasting.
De stichting heeft geen formeel beleidsplan; uit de doelstelling vloeien als het ware automatisch een aantal noodzakelijke werkzaamheden voort. Wel wordt jaarlijks aan de begroting een activiteitenplan toegevoegd.

Bestuur
Het bestuur moet volgens de statuten uit tenminste drie leden bestaan. Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden, maar in de praktijk wordt vijf- tot zesmaal vergaderd, meestal gecombineerd met de vergaderingen van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. De vergaderingen worden gehouden in het Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren.

Conform de statuten ontvangen bestuursleden geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Uiteraard bestaan er kostenvergoedingen voor daadwerkelijk voor de stichting gedane uitgaven. Reiskostenvergoedingen worden echter niet verstrekt.

Jaarverslagen en Financiën

Financiën 2019:
HIER vindt u de jaarstukken bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de rekening van baten en lasten 2019, vastgesteld op 21 september 2020.
Financiën 2020:
HIER vindt u de begroting voor 2020.

 

Bijgewerkt: 25-09-2020

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur
zaterdag van 11.00-17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag en zaterdag
van 13.00-17.00 uur

Lid worden? Klik hier!