Arend Datema Instituut — ANBI

Algemeen

De stichting Arend Datema Instituut (ADI) is opgericht op 13 oktober 1987 en heeft haar zetel in de gemeente Neder-Betuwe. Haar werkgebied bestrijkt de oude gemeenten Dodewaard, Kesteren, Echteld, Lienden en Maurik.
De doelstelling van de stichting is het zorg dragen voor de huisvesting en het beheer van de collecties bijeengebracht door de vereniging Historische Kring Kesteren en Omstreken (HKKO) en deze ten toon te stellen in haar eigen afdeling in het Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren. Tevens zorgt het ADI voor de bemensing tijdens de openingsuren (zie onder Home op deze website) en de verzorging van publicaties.

Deze taken hebben betrekking op de doelstelling van genoemde vereniging, te weten de bevordering van de belangstelling voor en de bestudering van de geschiedenis in het algemeen en meer in het bijzonder voor haar werkgebied, gelegen in de huidige gemeenten Buren en Neder-Betuwe.
Onze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41059778 en heeft van de Belastingdienst onder nummer 7734517 de status gekregen van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze status heeft voor onze stichting voordelen, maar ook voor degenen die giften aan onze stichting verstrekken, omdat deze giften aftrekbaar zijn voor onder andere de inkomstenbelasting.

Beleidsplan

De stichting heeft geen formeel beleidsplan. De doelstelling en activiteiten vloeien als het ware automatisch voort uit een aantal noodzakelijke werkzaamheden. Wel wordt jaarlijks aan de begroting een activiteitenplan toegevoegd {Hier een link toevoegen?}. In de laatste twee jaren is de inrichting van de museumzaal voltooid. Voor het komende jaar wordt de collectie (streek) documentatie en naslagwerken van de studiezaal onder de loep genomen, om deze beter te ontsluiten voor bezoekers. Tevens is het noodzakelijk de automatisering te verbeteren en te vernieuwen. De huidige computers zijn verouderd en ontsluiting van de collectie betekent dat een verbeterde website, data opslag en beveiliging nodig zijn.

Bestuur

Het bestuur moet volgens de statuten uit tenminste drie leden bestaan. Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden, maar in de praktijk wordt vijf- tot zesmaal vergaderd, soms ook gecombineerd met de vergaderingen van het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken (HKKO). De bestuursleden van het ADI hebben geen zitting in het bestuur van de HKKO.

Conform de statuten ontvangen bestuursleden geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Uiteraard bestaan er onkostenvergoedingen voor daadwerkelijk voor de stichting gedane uitgaven. Reiskostenvergoedingen worden echter niet verstrekt.

Jaarverslagen en Financiën

Financiële overzichten:

HIER vind u de rekening en begroting van 2021, 2022 en 2023.
HIER vind u de rekening en begroting van 2020, 2021 en 2022.
HIER vind u de balans van 2020 en 2021

HIER vindt u de begroting voor 2020.
HIER vindt u de jaarstukken van 2019.

{Hier link naar activiteitenplan?}

 

 

Bijgewerkt: 05-12-2023

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Niet in december
Lid worden? Klik hier!
Websitevragen? website@hkko.nl