Mededelingen

11 april 2023

Op de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden is op 3 april j.l., is het Handboek Goed Bestuur van onze vereniging goedgekeurd.

De “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen” (WBTR) vraagt van verenigingen een aantal zaken te regelen bij de eerstvolgende statutenwijziging. Het gaat om o.a. het voorkomen van wanbestuur, zelfverrijking, misbruik van posities en onverantwoordelijk beheer. Dit geldt ook voor onze vereniging. Het bestuur heeft er voor gekozen om, in afwachting van een statutenwijziging, deze zaken te regelen in dit “Handboek Bestuur” dat door het bestuur is opgesteld en door de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd. Dit handboek kan via onderstaande link worden ingezien. Dit handboek zal zo nodig jaarlijks worden herzien en, bij wijziging, zal het opnieuw voor goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering worden aangeboden.

LINK naar Handboek Bestuur


08 november 2022

Nieuwe openingstijden Arend Datema Instituut

Als gevolg van de sterke stijging van de energiekosten heeft het bestuur moeten besluiten om de openingstijden van het archief en de leeszaal, in ieder geval gedurende wintermaanden te beperken.
Tussen 1 november en 1 april is de openingstijd beperkt tot de woensdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur.
Voor bezoek is aanmelding vereist via tlf. nr.: 0344 – 60 74 31: of mailen naar info@hkko.nl
Tussen Kerst en Nieuwjaar is het instituut ook op woensdag gesloten.
Onze lezingen gaan gewoon door.


 

Archief   In dit archief kunt u de eerder geplaatste mededelingen nog eens nalezen.

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur
zaterdag van 11.00-17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag
van 13.00-17.00 uur
Lid worden? Klik hier!
Websitevragen? website@hkko.nl