Mededelingen

Nieuwe datum

CURSUS HISTORISCHE LANDKAARTEN DOOR HET AREND DATEMA INSTITUUT

Door de eeuwen heen hebben mensen geprobeerd niet alleen hun leefomgeving, maar ook verre oorden zo goed mogelijk in kaart te brengen. Binnen de grenzen van ons koninkrijk biedt de website www.topotijdreis.nl zeer gedetailleerd inzicht in de veranderingen die zich na de Franse tijd, dus vanaf 1814, in ons land hebben voorgedaan. Ik kan iedereen aanraden daar eens een kijkje te gaan nemen. Alles wijst zich min of meer vanzelf bij deze website.

De vraag is dan hoe die prachtige kaarten ooit tot stand zijn gekomen in een tijd zonder luchtfotografie of satellieten. Maar ook wat voor valkuilen er zijn bij het echt kunnen lezen en begrijpen van wat er op deze oude kaarten te zien is.

Ook vóór 1814 kent Nederland een indrukwekkende kartografische traditie die het waard is om er wat meer over te weten te komen. Al in de Romeinse tijd is een deel van Nederland in kaart gebracht op de schitterende kaartrol, die in de Middeleeuwen door de heer Peutinger in de bibliotheek van Wenen is herontdekt en naar hem is vernoemd. Daarmee konden de Romeinse keizers niet alleen hun legers van Engeland tot aan India laten reizen, maar stond er ook op te lezen hoeveel dagen (eerder weken of maanden) ze moesten lopen.

Maar ook vreemde oude middeleeuwse kaarten komen aan bod. Vanaf de zestiende eeuw krijgen de kaarten een voor ons makkelijker leesbaar uiterlijk, maar soms blijkt dat ook schijn. Kaarten waren ook vaak leugenbrieven, waarop dát beeld werd weergegeven, of juist werd weggelaten, dat de opdrachtgevers (on)welgevallig was. Naast topografische kaarten bestaan er in Nederland ook vele soorten thematische kaarten, zoals de Bodemkaart, de Geomorfologische kaart, een hele serie Waterstaatskaarten en nog veel meer. Ook daar wil ik in de cursus graag aandacht aan besteden. Met als laatste stapje een korte blik op de moderne digitale kartografie. Kortom, er valt over kaarten heel wat te vertellen.

Ik ben niet alleen van plan alleen een praatje bij een plaatje te gaan houden, maar laat ook veel voorbeeldmateriaal (origineel en in herdruk) zien. In overleg kunnen we kijken of de cursus op de dag, in de avond, of misschien zelfs alle twee kan worden gehouden. Inmiddels hebben zich al een aantal personen opgegeven, maar er kunnen nog cursisten bij. U krijgt bericht wanneer de cursus plaatsvindt. De kosten bedragen € 5 per avond of middag, exclusief de consumpties.

Aanmelden via het volgende mailadres: paganellusminor@gmail.com

  1. Kent u andere mensen die mogelijk belangstelling hebben? Geef mij dat dan ook door, dan stuur ik ze een mailtje.

Chris de Bont

 

 


11 april 2023

Op de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden is op 3 april j.l., is het Handboek Goed Bestuur van onze vereniging goedgekeurd.

De “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen” (WBTR) vraagt van verenigingen een aantal zaken te regelen bij de eerstvolgende statutenwijziging. Het gaat om o.a. het voorkomen van wanbestuur, zelfverrijking, misbruik van posities en onverantwoordelijk beheer. Dit geldt ook voor onze vereniging. Het bestuur heeft er voor gekozen om, in afwachting van een statutenwijziging, deze zaken te regelen in dit “Handboek Bestuur” dat door het bestuur is opgesteld en door de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd. Dit handboek kan via onderstaande link worden ingezien. Dit handboek zal zo nodig jaarlijks worden herzien en, bij wijziging, zal het opnieuw voor goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering worden aangeboden.

LINK naar Handboek Bestuur


08 november 2022

Nieuwe openingstijden Arend Datema Instituut

Als gevolg van de sterke stijging van de energiekosten heeft het bestuur moeten besluiten om de openingstijden van het archief en de leeszaal, in ieder geval gedurende wintermaanden te beperken.
Tussen 1 november en 1 april is de openingstijd beperkt tot de woensdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur.
Voor bezoek is aanmelding vereist via tlf. nr.: 0344 – 60 74 31: of mailen naar info@hkko.nl
Tussen Kerst en Nieuwjaar is het instituut ook op woensdag gesloten.
Onze lezingen gaan gewoon door.


 

Archief   In dit archief kunt u de eerder geplaatste mededelingen nog eens nalezen.

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Niet in december
Lid worden? Klik hier!
Websitevragen? website@hkko.nl