De Historische Kring Kesteren & Omstreken en het Arend Datema Instituut zijn gevestigd op de bovenverdieping van het Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren. Hieronder vindt u een kort overzicht van onze activiteiten, het museum en de mogelijkheden die wij leden en bezoekers bieden om op allerlei manieren bezig te zijn met de historie van de Betuwe.

Historische Kring Kesteren & Omstreken
Het werkgebied van de Kring omvat de gemeente Neder-Betuwe en Buren. De Kring kenmerkt zich door een breed scala aan activiteiten zoals: archeologie, streekgeschiedenis, genealogie en Tweede Wereldoorlog.

Lezingen
De Kring organiseert jaarlijks negen lezingen. Deze vinden plaats op de 2e maandagavond van de maand, uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus. De onderwerpen zijn zeer divers. Gestreefd wordt naar zoveel mogelijk lezingen met een Betuws onderwerp.

Excursie
Elk najaar organiseren we een excursie. Deze voert de deelnemers naar interessante gebieden van historisch belang.

Archeohotspot
Sinds mei 2019 is er op de bovenverdieping een archeohotspot. Hier kunnen bezoekers hun eigen vondsten laten determineren of ze kunnen zelf meehelpen met de determinatie of het invoeren in databases. Elke hulp is welkom.

Arend Datema Instituut
Het Arend Datema Instituut is het onderkomen van de Historische Kring en tevens het bezoekerscentrum voor belangstellenden. De dagelijkse gang van zaken is in handen van een team van vrijwilligers. Er is een studiezaal en bibliotheek.

Tentoonstelling bodemvondsten
Op de bovenverdieping is een permanente tentoonstelling ingericht met veelal archeologische vondsten uit het werkgebied waar vooral de Romeinse tijd veel aandacht krijgt. De vondsten dateren van de Bronstijd tot en met de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ook is er ruimte voor wisselende tentoonstellingen.

De Baron
Vanaf 2020 verschijnt het tijdschrift De Baron viermaal per jaar. Naast informatie van praktische aard over lezingen, vergaderingen en andere activiteiten, bevat het een keur aan artikelen over de geschiedenis van ons werkgebied in de meest ruime zin van het woord. Leden en niet-leden van de Kring kunnen De Baron niet alleen lezen maar er ook in publiceren. Zie in het menu bij “Verenigingsblad” voor een overzicht van de inhoud.

 


Bestuurssamenstelling
Historische Kring Kesteren & Omstreken

Voorzitter: vacant (voorzitter@hkko.nl)
Vicevoorzitter: K. Kalkman (jeugd@hkko.nl)
Secretaris: K. Kalkman (secretaris@hkko.nl)
Penningmeester en Ledenadministratie: A.H.A. Turk-Klamer (penningmeester@hkko.nl)
Bestuurslid (archeologie): vacant (info@hkko.nl)
Bestuurslid Jeugd: A. Walravens (info@hkko.nl)
Bestuurslid: vacant (info@hkko.nl)
Bestuurslid: vacant (info@hkko.nl)

Bestuurssamenstelling
Stichting Arend Datema Instituut

Voorzitter a.i.: zie secretaris (voorzitter@arenddatemainstituut.nl)
Secretaris: A. Oppelaar (secretaris@arenddatemainstituut.nl)
Penningmeester: A.L. van der Linden-Boonstra (penningmeester@arenddatemainstituut.nl)
Bestuurslid: J.W. van den Bosch (info@hkko.nl)

Werkgroep WOII

C. van der Heyden-Versnel (wo2@hkko.nl)

Redactie ‘De Baron’ en ‘website’

Redactie:
Anna Coolsma, Frans Nieuwenhof, Joke Honders en Lex van der Linden.

Redactieadres:
Historische Kring Kesteren en Omstreken
t.a.v. Redactie De Baron
Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren

Email:
redactie@hkko.nl


Privacyverklaring   Disclaimer   ADI_ANBI

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur
zaterdag van 11.00-17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag en zaterdag
van 13.00-17.00 uur

Lid worden? Klik hier!