Lezingen

We zijn weer begonnen met lezingen op onze eigen locatie ‘Streekmuseum Baron van Brakell’ en zoals we gewend zijn op de 2e maandag van de maand.

Archief In dit archief kunt u van de eerder gehouden lezingen de inhoud nog eens nalezen met eventueel een aanvulling in de vorm van een verslag of nagekomen informatie.

Zie bij de lezingen voor de dan geldende coronaregels.

Vanaf 2022 is door het bestuur besloten dat er aan de bezoekers van de lezingen een bijdrage wordt gevraagd van € 2,00 voor niet leden, voor leden is en blijft het gratis.

Wilt u een lezing bijwonen dan dient u zich op te geven via email bij penningmeester@hkko.nl of telefonisch 06-15545945. We hebben de volgende lezingen voor u:


14 februari 2022, aanvang 20:00 uur

Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21, 4023 NZ Ommeren. Tel. (0344) 60 74 31

Arie Oppelaar: Genealogie: de families Van Westreenen en Van Ewijk.

CORONAREGELS:

Of de lezing doorgaat hangt af van de dan geldende coronaregels, deze worden voor de lezing vastgesteld en hier op de website www.hkko.nl vermeld.

LET OP: aanmelding is verplicht !!

Inhoud lezing:

Stamboomonderzoek of genealogie is een leuke hobby voor velen. Het grote puzzelen begint als de onderzoeker in het midden van de 18e eeuw is aangekomen en de bronnen schaarser worden.

In deze lezing wil ik laten zien dat niet alles in elkaar steekt zoals het op het eerste gezicht lijkt te steken. Van nature letten wij op achternamen in de mannelijke lijn, maar dat was -ook in de Neder Betuwe- door de eeuwen heen allerminst vanzelfsprekend.

Regelmatig werd de achternaam van de moeder door haar kinderen overgenomen. Deze avond komen de stamreeksen van de familie Van Westreenen (IJzendoorn/Ochten/Lienden) en van Van Ewijk (Lienden) als voorbeeld ter sprake.


Maandag 14 maart 2022, aanvang 20:00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,

Provincialeweg 21, 4023 NZ Ommeren. Tel. (0344) 60 74 31

Emile Smit: Het Westelijk rivierengebied in de Tweede Wereldoorlog

CORONAREGELS:

Deze worden voor de lezing vastgesteld en hier vermeld.

LET OP: aanmelding is verplicht !!

Deze lezing is een herhaling van de lezing die is gehouden op 8 november 2021. De belangstelling was zo groot dat we de geïnteresseerden nog een mogelijkheid willen geven om deze lezing bij te wonen.

Inhoud lezing:

Het laatste oorlogsjaar
In heel veel overzichten van Nederland in de Tweede Wereldoorlog komt de Operatie Market-Garden uitgebreid aan de orde. De luchtlandingen en de gevechten rond Arnhem hebben grote indruk gemaakt. Nadat op 26 september 1944 de laatste Engelsen uit Oosterbeek waren teruggetrokken, lijkt de oorlog bijna tot stilstand te komen. Het westen van het land kende de Hongerwinter en dan komt de bevrijding. Dat is het stereotype beeld.

Voor het Rivierenland is dat beeld volstrekt onjuist! Daar barstte de hel los ná Market-Garden. In een deel van de Betuwe lagen geallieerden en Duitsers tegenover elkaar. Dat leidde bijvoorbeeld in oktober 1944 tot zware gevechten rond Opheusden. Vervolgens namen de Britten na de bevrijding van westelijk Brabant positie in ten zuiden van de Waal. Plaatsen aan de rivier lagen regelmatig, soms dagelijks onder artillerievuur. Een groot aantal burgers kwam om het leven en op den duur moesten alle burgers een goed heenkomen zoeken in het achterland. Sommigen moesten in de koude januarimaand van 1945 evacueren in Friesland!

Plaatsen die verder van de rivier lagen, hadden weer andere problemen. Bijvoorbeeld hoog water, nadat de Duitsers op 2 december 1944 de dijk bij Driel lieten springen. Men moest evacués opvangen of verplichte diensten vervullen voor de Duitse bezetter. Gemeenten kregen in toenemende mate te maken met meedogenloze NSB-burgemeesters. In het westelijk rivierengebied duurde die situatie tot aan de Duitse capitulatie op 5 mei 1945. Daarna brak nog de tijd aan van puinruimen, overlast door ziekte of ongedierte en allerlei andere ellende.

In de lezing wordt een beeld geschetst van dit laatste oorlogsjaar, waarin het rivierengebied meer dan gemiddeld leed onder de oorlog.

Een Duitse loopgraaf langs de Waal (Collectie Smit/Kers)

Tevens kunt u, alleen op deze avond, het boek ‘TEN ONRECHTE BESCHULDIGD’ kopen voor de gereduceerde prijs van € 25,=.
Ten onrechte beschuldigd is de gereconstrueerde levensbeschrijving van de ambitieuze, rebelse en groothartige verzetsstrijder Johannes Van Zanten, het is geschreven door Conny van der Heyden-Versnel.

 


Maandag 11 april 2022, aanvang 20:00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21, 4023 NZ Ommeren. Tel. (0344) 60 74 31

Ferdinand van Hemmen: In de woeste branding van de Tachtigjarige Oorlog

CORONAREGELS:

Deze worden voor de lezing vastgesteld en hier vermeld.

LET OP: aanmelding is verplicht !!

Inhoud lezing

Lezing over de sleutelbetekenis van de Betuwe in de strijd tegen Spanje en de schat aan erfgoed die hieraan herinnert

Wel eens gehoord van de Spanjaardsdijk? Beter bekend onder de naam Nijendijk of tegenwoordig Nieuwe dijk. Tussen Hien en Opheusden in de Neder-Betuwe liggen nog imposante resten van deze dwarsdijk.

Ze herinneren aan de roemruchte Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Deze oorlog draaide uit op een verbeten strijd van de Noordelijke Nederlanden voor hun zelfstandigheid. In dit eindeloze conflict speelde prins Maurits van Oranje een belangrijke rol. Hij werd kapitein-generaal van het Staatse leger en ontpopte zich als een militair genie. Maurits bewonderde de technieken van de Romeinen bij de verdediging en de aanval. Ook zag hij hoe sluw ze gebruik hadden gemaakt van de rivierstromen, het water.

Geïnspireerd door de Romeinse aanpak, organiseerde Maurits een geduchte verdediging langs de rivieren, van Kampen tot Arnhem langs de IJssel, van Huissen tot voorbij Lobith langs de Neder-Rijn en van hieruit tot bij Gorinchem langs de Waal. Sleutelpunt van de rivierverdediging was fort Schenkenschans op de splitsing van Neder-Rijn en Waal die toen nog ten zuiden van Lobith lag. Schenkenschans bewaakte de toegang tot de strategisch belangrijke Betuwe. Eenmaal in de Betuwe zouden de Spanjaarden de IJssellinie kunnen omtrekken en snel kunnen oprukken naar het machtscentrum van de Republiek: Holland. De Staatse rivierverdediging heeft generaties lang bestaan. Bij gelegenheid werd ze nog versterkt met onderwaterzettingen.

Op 11 april 2022 vertelt landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen aan de hand van een beeldverhaal hoe die formidabele Mauritslinie werkte. Centraal staan hierbij de wachttorens die langs de Waal waakten tegen Spaanse invallen. Uitgelegd wordt ook welke kansen er zijn om de Mauritslinie weer zichtbaar te maken in het landschap en hoe de wachttorens daarbij weer op een moderne manier kunnen terugkeren, met een eigentijds signaal over het water. Het water was een machtige bondgenoot in de strijd voor onze vrijheid. Dat gegeven inspireert tot nadenken over de betekenis van het water voor ons land in de toekomst. Welk nieuw verbond met het water kan ervoor zorgen dat we veilig kunnen leven in de grote rivierendelta?


Maandag 09 mei 2022, aanvang 20:00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21, 4023 NZ Ommeren. Tel. (0344) 60 74 31

Victor Laurentius: Drie Molukse woonoorden

CORONAREGELS:

Deze worden voor de lezing vastgesteld en hier vermeld.

LET OP: aanmelding is verplicht !!

Inhoud lezing

Historicus Victor Laurentius, auteur van ‘In Betuwse Ballingschap’ (uitgebracht door het Arend Datema Instituut), vertelt over de drie Molukse woonoorden die later werden samengevoegd tot de Molukse woonwijk in Opheusden. Hoe kwamen deze Molukkers in de Betuwe terecht en hoe verging het ze? Door de TV-serie De Molukkers is dit complexe onderwerp, dat een direct gevolg was van de dekolonisatie van voormalig Nederlands-Indië, opeens weer volop in de aandacht. Verontwaardiging over de treinkapingen in de jaren ’70 lijkt voor het eerst plaats te maken voor begrip en belangstelling. Victor Laurentius schreef twintig jaar geleden zijn boek en organiseerde nadien o.a. Unfinished Business, een succesvolle expositie van het werk van de Molukse kunstenaar Ben Manusama.


Maandag 13 juni 2022, aanvang 20:00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21, 4023 NZ Ommeren. Tel. (0344) 60 74 31

Marion van Maanen: Vrijmetselarij

CORONAREGELS:

Deze worden voor de lezing vastgesteld en hier vermeld.

LET OP: aanmelding is verplicht !!

Inhoud lezing

Vrijmetselarij leer U zelf kennen.

Vrijmetselarij een inwijdingsgenootschap en leerschool zonder leerstellingen, en gebaseerd op de bouw en lichtsymboliek.
Een broeder of zusterschap met een twee ledig doel.
De eerste doel: de veelzijdige en harmonische ontwikkeling van de mens naar een hoger geestelijk en zedelijk peil.
Het tweede doel: het verbinden van een verscheidenheid van mensen met verschillende achtergronden en opvattingen zonder dogma’s en vooroordelen met een grote vrijheid van ieder individu op zijn eigen unieke wijze.
Het is een methode die de weg kan wijze naar de essentie van het leven, het geheim van het mensheid dat alleen in onszelf en de ander te vinden is.

 


 

Archief In dit archief kunt u van de eerder gehouden lezingen de inhoud nog eens nalezen met eventueel een aanvulling in de vorm van een verslag of nagekomen informatie.

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur
zaterdag van 11.00-17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag en zaterdag
van 13.00-17.00 uur

Lid worden? Klik hier!