Lezingen

De lezingen vinden plaats op onze eigen locatie, het ‘Streekmuseum Baron van Brakell’ en zoals we gewend zijn op de 2e maandag van de maand. In de zomermaanden zijn er geen lezingen.

Archief In dit archief kunt u van de eerder gehouden lezingen de inhoud nog eens nalezen met eventueel een aanvulling in de vorm van een verslag of nagekomen informatie.

 

Vanaf 2022 is door het bestuur besloten dat er aan de bezoekers van de lezingen een bijdrage wordt gevraagd van € 2,00 voor niet leden, voor leden is en blijft het gratis.


 

Maandag 09 oktober 2023 – 20.00 uur (Let op, in De Baron staat Dinsdag, dat is niet juist)
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21, 4023 NZ Ommeren. Tel. (0344) 60 74 31

Martin IJzerman: Wanneer waren mensen arm in het begin van de 17e eeuw?

Inhoud lezing:

Geen bijstandswet, geen WIA, geen ouderenzorg, geen AOW, geen huursubsidie…
Wie waren arm en wie niet? Werd je arm geboren of kon je ook ‘in armoede’ vervallen?
En hoe hield je in die tijd het hoofd boven water? Bedelen? Naastenliefde?
We hebben vast wel eens gehoord van armenhuizen en werkverschaffing. Was dat er toen ook al?

Uitvoerig onderzoek naar een armenrekening uit het jaar 1622 bleek veel interessant materiaal op te leveren, genoeg voor een avondvullende lezing.

De parabel der blinden van Pieter Bruegel de oude, 1568

We zullen zien dat een armenrekening helemaal niet saai is, maar een prachtig doorkijkje geeft in de lokale samenleving begin 17e eeuw. Er passeren allerlei mensen de revue, zoals een schamele vrouw of een soldaat, maar ook allerlei soorten voedsel en voedselprijzen.

En zo hebben we ook uw hulp nodig. Want soms is er sprake van een schepel ‘ertige’ bonen of een ‘voeier’ turf. Maar hoeveel was een schepel in die tijd? En wat zijn ‘ertige’ bonen?

Kom naar de lezing en help mee!

Sinds mijn 18e ben ik verslaafd aan de geschiedenis van de West Betuwe en Vijfheerenlanden. Extra interesse voor de omstandigheden waaronder mensen vroeger leefden. De combinatie van genealogie en streekgeschiedenis vind ik het meest boeiend. Mensen maken immers de geschiedenis, hoewel de geschiedenis ook mensen maakt. Natuurlijk erg mooi om in een lezing ook iets te kunnen vertellen over de lokale situatie. Dat betekent extra onderzoek, maar dat maakt het alleen maar interessanter.
Ik schreef al: verslaafd.


Maandag 13 november 2023 – 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21, 4023 NZ Ommeren. Tel. (0344) 60 74 31

Joke Honders: De kerken rondom Lienden en hun bijzonderheden.

Inhoud lezing:

De kerken zijn de oudste gebouwen van steen in onze dorpen. Allemaal hebben ze wel hun eigen verhaal en bijzonderheden. Eén van de mooiste zaken die we in de interieurs tegenkomen zijn de oude muurschilderingen, die tijdens de Reformatie onder een dikke laag kalk werden verborgen. Gelukkig konden de meeste ervan in de vorige eeuw weer tevoorschijn gehaald worden. Professor Kist was de eerste in de 19e eeuw die ze in Zoelen en Lienden weer ontdekte. Wat laten deze schilderingen zien en wat vertellen ze ons?
Een ander punt zijn de grafzerken. Wie waren die families die zich in de kerken met de mooie uitgebeitelde zerken lieten begraven?
Er zijn ook raadsels op te lossen, zoals bijvoorbeeld in Lienden waar we een Morenkop tegen een van de steunberen vinden en de ontdekking in 1846 van de naam Petrus Matthiaszn. in de sacristie.
Heel bijzonder is de ingemetselde Romeinse grafsteen van een soldaat aan de buitenmuur van de Dodewaardse kerk. Wie was hij?
Als toetje komt ook nog de Rhenense kerk aan bod. Al fietsend of wandelend in de Betuwe kun je hem bijna niet missen: de mooie Cunerakerk, die je in de verte al fraai afgetekend ziet tegen de hemel. Hij mag zeker deze avond niet ontbreken, omdat de toren zoveel geheimen in zich herbergt.

 


 

Archief In dit archief kunt u van de eerder gehouden lezingen de inhoud nog eens nalezen met eventueel een aanvulling in de vorm van een verslag of nagekomen informatie.

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur
zaterdag van 11.00-17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag
van 13.00-17.00 uur
Lid worden? Klik hier!
Websitevragen? website@hkko.nl