Lezingen

De lezingen vinden plaats op onze eigen locatie, het ‘Streekmuseum Baron van Brakell’ en zoals we gewend zijn op de 2e maandag van de maand. In de maanden juli en augustus zijn er geen lezingen.

Archief In dit archief kunt u van de eerder gehouden lezingen de inhoud nog eens nalezen met eventueel een aanvulling in de vorm van een verslag of nagekomen informatie.

 

Vanaf 2022 is door het bestuur besloten dat er aan de bezoekers van de lezingen een bijdrage wordt gevraagd van € 2,00 voor niet leden, voor leden is en blijft het gratis.


Maandag 13 februari 2023 – 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21, 4023 NZ Ommeren. Tel. (0344) 60 74 31

Andre van Ingen: Uitwerking van grafveld Prinsenhof te Kesteren

Inhoud lezing:

De grote betekenis van het grafveld Prinsenhof te Kesteren.

De vereniging HKKO, heeft met name in de eerste tien jaar van hun bestaan, hele belangrijke archeologische vondsten gedaan. Een ervan was de ontdekking van grafveld Prinsenhof te Kesteren.

In die tijd (jaren ’70) werden nog geen archeologische vooronderzoeken gedaan voordat men met woningbouw begon. De leden van de archeologische werkgroep, hielden al de grondwerkzaamheden in de gaten. Jaap van Dam woonde vlakbij boerderij “De Prinsenhof” te Kesteren. Op het gebied gelegen achter deze boerderij werd een nieuwe woonwijk ontwikkeld.

Jaap ging in de pauze van zijn werk, even kijken bij de aanleg van de rioleringen in het gebied. Hij ontdekte de resten van een crematiegraf uit de Romeinse tijd. Bijna altijd zijn er dan meerdere graven aanwezig. In eerste instantie werd de provinciaal archeoloog Dhr. R. Hulst geïnformeerd en in tweede instantie prof. Bogaerdts uit Nijmegen. Helaas was er nogal enige terughoudendheid bij deze professionals. De HKKO’ers vonden de vondst te belangrijk om er niets mee te doen. Daarom werd er vol gas gegeven met het zoeken naar graven, aangezien ze anders verloren zouden gaan door de grondwerkzaamheden. Zelf was ik toen leerling op de school van Arend Datema en ging mee op onderzoek. Met behulp van een grondboor werden in totaal 42 graven geborgen. De professionals waren daardoor ook wakker geschud. Zij namen de graafwerkzaamheden over en vonden nog een aanvullende 102 graven. Tijdens de professionele opgraving mochten de amateurs op geen enkele manier behulpzaam zijn.

De vondsten van de HKKO werden in 1995 beschreven door dhr. Wiggerink. De ROB, heeft in het jaarverslag van 1974 een melding gemaakt van de opgraving op de Prinsenhof te Kesteren.

Gebleken is dat de graven gevonden door de ROB nooit zijn uitgewerkt. In de afgelopen 50 jaar zijn er diverse opgravingen in en rondom Kesteren geweest, echter alle opgravingen door de amateurs zijn ook nooit uitgewerkt. Alleen de opgravingen gedaan door professionals na 2006 zijn volgens protocol uitgewerkt.

Nadat we dit alles een tweetal jaren geleden hebben vastgesteld, hebben we besloten om de opgraving Grafveld Prinsenhof professioneel te gaan uitwerken door onze eigen archeologische werkgroep in samenwerking met de VU-Amsterdam.

Tijdens de lezing zal inzicht verschaft worden in de resultaten van alle onderzoeken die gedaan zijn, te weten:

  • Datering van het grafveld.
  • Wie zijn er begraven?
  • Resultaten DNA onderzoek.
  • Waren het ruiters? Werden zij gelijktijdig met hun paarden begraven?
  • Inzicht in de vondsten gedaan door de ROB op dit grafveld.
  • Relatie met de andere grafvelden die zijn gevonden in en rondom Kesteren, inclusief in de Marspolder.
  • Unesco nominatie van de Limes: Kesteren staat niet vermeld, dat geldt ook voor Maurik. Waarom niet???
  • Hulp die we nodig hebben bij het verder uitwerken van de vondsten rondom Kesteren. Dit is absoluut nodig om in de tweede fase een Unesco erkenning te krijgen.

Er is die avond gelegenheid om vondsten mee te brengen om te laten determineren. Meerdere specialisten zullen deze avond aanwezig zijn. Laten we de prachtige opgraving uit 1974 deze avond herbeleven.

 


Maandag 13 maart 2023 – 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21, 4023 NZ Ommeren. Tel. (0344) 60 74 31

Enny de Bruijn: Het Gelderse platteland in de Gouden Eeuw

Inhoud lezing:

Enny de Bruijn is freelance historisch onderzoeker, journalist en schrijver. In 2012 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op een biografie van de 17e-eeuwse dichter en predikant Jacob Revius. Daarna publiceerde ze diverse boeken en artikelen over Nederlandse geschiedenis in de 16e en 17e eeuw. Haar boek De hoeve en het hart (2019) werd genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs en bekroond met de Professor Van Winterprijs.

 In haar lezing gaat Enny in op het leven van de boeren in de 17e eeuw in het Rivierengebied.
De gedachten van boeren uit vroeger eeuwen zijn maar al te vaak in de wind verwaaid. Ze hebben generatie na generatie hun akkers geploegd, hun koeien gemolken en hun kinderen opgevoed, maar ze hebben meestal geen blijvende sporen nagelaten in boeken of brieven. Een zeldzame uitzondering is de familie waarover De hoeve en het hart gaat. Dankzij de verhuizing van een boerenzoon uit Herwijnen naar de stad, begin achttiende eeuw, zijn er ruim 180 brieven bewaard gebleven van zijn vader en andere in het dorp achtergebleven familieleden. Bovendien is er een uniek archiefstuk met hun familieverhalen, dat tot diep in de zeventiende eeuw terug reikt.
Enny beschrijft beeldend en liefdevol hoe deze boeren uit het rivierengebied dijken hebben onderhouden en paarden gefokt, hoe ze conflicten hebben opgelost, huwelijken gesloten, verhalen verteld en kinderen opgevoed. Dankzij hun verhalen kunnen we een blik werpen in een onbekende plattelandscultuur, die altijd in de schaduw heeft gestaan van de veel bekendere, Hollandse en stedelijke cultuur uit de geschiedenisboeken.

 

 

 


 

Archief In dit archief kunt u van de eerder gehouden lezingen de inhoud nog eens nalezen met eventueel een aanvulling in de vorm van een verslag of nagekomen informatie.

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur
zaterdag van 11.00-17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag
van 13.00-17.00 uur
Lid worden? Klik hier!
Websitevragen? website@hkko.nl