Lezingen

De lezingen vinden plaats op onze eigen locatie, het ‘Streekmuseum Baron van Brakell’ en zoals we gewend zijn op de 2e maandag van de maand. In de zomermaanden zijn er geen lezingen.

Archief In dit archief kunt u van de eerder gehouden lezingen de inhoud nog eens nalezen met eventueel een aanvulling in de vorm van een verslag of nagekomen informatie.

 

Vanaf 2022 is door het bestuur besloten dat er aan de bezoekers van de lezingen een bijdrage wordt gevraagd van € 2,00 voor niet leden, voor leden is en blijft het gratis.


Maandag 11 december 2023 – 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21, 4023 NZ Ommeren. Tel. (0344) 60 74 31

Jan Hogendoorn: De 80-jarige oorlog in de Betuwe

In 1568 begon de 80-jarige oorlog. Wat zijn de oorzaken dat die oorlog ooit begonnen is? Op school wordt alleen het Hollandse deel van die Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd geleerd. Maar het werkelijke strijdtoneel was de Betuwe. Wat gebeurde daar allemaal? Is daar iets van terug te vinden in de archieven en in het Betuwse landschap?

Wat vertelt het dagboekje van de kasteelheer van de Wijenburg in Echteld allemaal? Wat voor rol speelde vader Claes en zoon Diederik Vijgh? Is kasteel Zoelen werkelijk tot de grond toe afgebrand? Philips van Hohenlohe, de echtgenoot van Maria van Oranje, stichtster van het weeshuis in Buren, kwam nogal eens met zijn leger door de Betuwe marcheren. Wat merkten de Heren van Maurik, Lienden en andere Betuwse plaatsen van de strijd in het Rivierengebied? Allemaal vragen die tijdens de lezing aan de orde zullen komen.

Omslag dagboek Otto van Wijhe


Maandag 08 januari 2024 – 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren, Provincialeweg 21, 4023 NZ Ommeren. Tel. (0344) 60 74 31

Gerrit Naber: Vrijmetselarij

De Vrijmetselarij dateert van 1770 toen vier Engelse loges een Grootloge vormden in Londen. In de tijd van godsdiensttwisten was er behoefte aan een plek waarin personen uit de verschillende godsdienstige stromingen elkaar konden ontmoeten en waar ze van gedachten konden wisselen, zonder in twistgesprekken te vervallen.

De Vrijmetselarij bestaat nu 350 jaar. Nederland kent 6000 vrijmetselaren die regelmatig bijeen- komen in hun loges om elkaar te ontmoeten, van gedachten te wisselen en zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen. Daarbij gebruik makend van symbolen en rituelen. De vrijmetselaar voelt zich geïnspireerd door het volgende. Getrouw aan zichzelf (via vergroten van de zelfkennis en te beseffen dat het op hem aankomt), de medemens tot steun en gericht op de meester zijn. De meester zijnde het betere, het hogere, het volmaakte. 

In de lezing is aandacht voor de ontstaansgeschiedenis, de werkwijze, het nationale en internationale aspect en het gedachtegoed van de Vrijmetselarij. De gang van zaken in de loge wordt besproken. In de loge speelt tolerantie een belangrijke rol. Er wordt niet gediscussieerd maar gecompareerd. 

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:

20.00 – Korte schets van de geschiedenis van de Vrijmetselarij.

– De organisatie van de Vrijmetselarij en hoe gaat het eraan toe in de loge.

– De Vrijmetselarij, het gedachtegoed.

– Gedachtegoed: symbolen en ritualen.

21.00 Pauze

21.20 – 21.30 – Enige verdieping van het besprokene en vragen.

22.00 Sluiting


Maandag 12 februari 2024 – 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21, 4023 NZ Ommeren. Tel. (0344) 60 74 31

René Arendsen: Ridders van Gelre

Gelderland is sinds 1815 een gewone provincie aan de rand van het Koninkrijk der Nederlanden, maar eeuwenlang was het een autonoom vorstendom in het centrum van Europa.

Precies op de plek waar Maas en Rijn bij elkaar komen en zich vertakken in een delta ontstond het hertogdom Gelre. Lange tijd was het één van de meest succesvolle regio’s in de Lage Landen, maar toch ging het in de golven van de geschiedenis ten onder.

In deze lezing gaan we op zoek naar de sporen van het voormalige hertogdom Gelre. We ontdekken prachtige kunstwerken en onontdekte pareltjes in onze eigen woonomgeving. Schatten die van een roemrijk Gelders verleden getuigen.

Over de spreker

René Arendsen is al sinds 2003 werkzaam als journalist bij Omroep Gelderland. In de loop der jaren specialiseerde hij zich steeds meer in de kennis van de Gelderse geschiedenis. Naast zijn baan bij Omroep Gelderland studeerde hij van 2008 tot 2014 geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. De laatste vijf jaren maakte hij het geschiedenisprogramma Ridders van Gelre op radio, televisie en sociale media. De twintigdelige televisieserie Ridders van Gelre en Ons Verloren Hertogdom werd in 2019 bekroond als beste televisieprogramma van de regionale omroepen in Nederland. In dat jaar verscheen ook een stripboek over het hertogdom Gelre waar hij de tekst voor schreef.


 

Archief In dit archief kunt u van de eerder gehouden lezingen de inhoud nog eens nalezen met eventueel een aanvulling in de vorm van een verslag of nagekomen informatie.

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Niet in december
Lid worden? Klik hier!
Websitevragen? website@hkko.nl