OSENVORENREEKS

Een overzichtscatalogus van de uitgaven

De Osenvorenreeks is in te zien of te bestellen bij het Arend Datema Instituut, ook via e-mail.
De prijzen lopen uiteen van € 3,- tot € 40,- , afhankelijk van het aantal pagina’s.
Uiteraard berekenen wij bij verzending de geldende portokosten.

Er zijn een drietal series verschenen, n.l.:

  • Publicaties in de hoofdserie (1,2,enz)
  • Publicaties in de nevenserie; bronontsluitingen (A..)
  • Publicaties voor de liefhebber (B..)

Afkortingen:

burg.   burgerlijke gemeente
inv.   inventarisnummer
NG   nederduits-gereformeerd
ORA   oud-rechterlijk archief
PVB   protocol van bezwaar
RAW   rechterlijk archief Wageningen
RK   rooms-katholiek
RNB   rechterlijk archief Nederbetuwe
ROB   rechterlijk archief Overbetuwe
SKN   staten van het kwartier van Nijmegen

H O O F D S E R I E

(in nummervolgorde)
De oudste Osenvoren deeltjes uit de hoofdserie werden vroeger verspreid onder abonnees.

Nummer Omschrijving
1 De Kerk van Kesteren vóór 1700
2 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 1ste deel, 1660-1665
3 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 2de deel, 1665-1670
4 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 3de deel, 1670-1680
5 Doop-, trouw- en ledematenboek Zetten en Andelst, 1657-1734. (bronbewerking)
6 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 4de deel, 1680-1692
7 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 5de deel, 1692-1700
8 Verponding Ochten 1650, SKN inv. …
9 Verponding Echteld en IJzendoorn 1650, SKN inv. …
10 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 6de deel, 1700-1709
11 Verponding Ingen 1650, SKN inv. …
12 Verponding Meerten en Aalst 1650, SKN inv. …
13 Verponding Lienden en De Mars 1650, SKN inv. …
14 Verponding Ommeren, Hoven op Zandwijk en Zandwijk 1650, SKN inv. …
15 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 7de deel, 1709-1716
16 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 8ste deel, 1716-1720
17 Verponding Heteren, Randwijk en Homoet 1649, SKN inv. …
18 Doop-, trouw- en ledematenboek Heteren, 1665-1700, …
19 Trouwboek Kesteren, 1655-1726, …
20 Jubileum-uitgave 20 jaar Historische Kring Kesteren en Omgeving
21 Verponding Opheusden 1650, SKN inv. …
22 Verponding Kesteren, Lede en Oudewaard 1650, SKN inv. …
23 Verponding Rijswijk en Ravenswaaij 1650, SKN inv. …
24 Verponding Avesaet en Wadenoyen 1650, SKN inv. …
25 Aantekening der lidmaten Kesteren 1620-1727, …
26 Verponding Maurik 1650, SKN inv. …
27 Verponding Driel, Hollanderbroek, Lienderbuurt, Eimeren, Valburg, Reedt en Merm 1649, SKN inv. …
28 Genealogie van enkele Betuwse geslachten
29 Verponding Elden en Meinerswijk 1649, SKN inv. 495 en 497
30 Cedullen van Eck, Kesteren, Opheusden, Ravenswaaij en Rijswijk 1693, Polderdistrict Neder­betuwe inv. …
31 Verponding Hien en Dodewaard 1650, SKN inv. …
32 Doopboek Nederduits-Gereformeerde Kerk te Kesteren, 1657-1727, …
33 Auwe Betuwse verhoale
34 De hervormde kerk te Valburg
35 Familiegeld van de Nederbetuwe 1696-1703, Polderdistrict Nederbetuwe …
36 Agrarische structuur en sociale ontwikkeling van een Betuws dorp Andelst, 1850-1940
37 De zandweg en de karretjes
38 Verponding Lakemond, Indoornik, Hemmen, Zetten, Andelst en Wolferen 1650, SKN inv. 496 en 497 (= nevenserie A1)
39 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 6de deel, 1697-1714
40 Vernieuwde verponding van Kesteren en Opheusden, 1787
41 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 4de en 5de deel, 1686-1697
42 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 3de deel, 1678-1686
43 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 1ste deel, 1660-1668
44 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 246, 1ste deel, 1660-1683 (= nevenserie A74)
45 Protocol van bezwaar kerspel Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 1ste deel, 1660-1665 (= nevenserie A77)
46 Protocol van bezwaar kerspel IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 6, 1ste deel, 1719-1727 (= nevenserie A84)
47 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 2de deel, 1668-1677 (= nevenserie A128)
48 De Mars in 1750; Volkstelling Nederbetuwe in 1795.
49 Bestemoeders Hofstad; een eeuwenoude boerderij aan de dijk in Ingen
50 Jubileumuitgave HKK&O bij het 25-jarig bestaan: ‘Tussen herinnering en historie’
51 J.S.M. Tornga; Dodewaard, verhalen uit de geschiedenis.
52 Ferdinand van Hemmen; Ooievaar brengt zondvloed. De onderwaterzetting van de Betuwe (december 1944 – maart 1945)
53 Kwartierstaat Johannes Thien (zie doos Hans Thien)
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60 Jubileumuitgave HKK&O bij het 30-jarig bestaan: ‘Kruiend door de Betuwe’
61  
62  
63 T.G.M. Versluis: Mathile Jacques Chevallier 1853-1909. Een portret van een burgemeester rond de eeuw­wisseling
64  
65  
66  
67 Jan W.N. Jager en Menno R. Potjer: Naar de Bronnen; de bewoningsgeschiedenis van Opheusden in de 17de en 18de eeuw

 

N E V E N S E R I E

(in nummervolgorde)
De Osenvoren deeltjes uit de nevenserie worden verspreid uit voorraad

Nummer Omschrijving
A1 Verponding Lakemond, Indoornik, Hemmen, Zetten, Andelst en Wolferen 1650, SKN inv. 496 en 497
A2 Verponding Eck en Wiel en Zoelen 1650, SKN inv. onbekend
A3 Verponding Herveld, Loenen, Slijk-Ewijk en Meinerswijk 1649. De verklaring van de heer van Loenen van de overstromingsramp van 7 februari 1644, SKN inv. 496
A4 Verponding Oosterhout, Lent, Doornik, Ressen, Bredelaar 1649, SKN inv. …
A5 Diaconieboek Nederduits-Gereformeerde Kerk te Kesteren, 1640-1720, …
A6 Verponding Elst 1650, SKN inv. onbekend
A7 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 254, 1ste deel, 1806-1806
A8 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 254, 2de deel, 1806-1807
A9 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 254, 3de deel, 1807-1809
A10 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 254, 4de deel, 1809-1811
A11 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 253, 1ste deel, 1792-1793
A12 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 253, 2de eel, 1793-1796
A13 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 253, 3de deel, 1797-1799
A14 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 253, 4de deel, 1799-1802
A15 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 253, 5de deel, 1803-1806
A16 Doopgegevens van de Rooms-Katholieke bewoners van Valburg en Elst uit het doopboek van de RK Statie te Eymeren en Herveld, 1767-1785
A17 idem, 1785-1797
A18 idem, 1797-1811
A19 Doopgegevens van de Nederduits Gereformeerde bewoners van Valburg en Homoet uit het doopboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Valburg, 1667-1801
A20 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 1ste deel, 1739-1747
A21 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 2de deel, 1748-1753
A22 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 3de deel, 1754-1759
A23 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 4de deel, 1760-1765
A24 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 5de deel, 1766-1774
A25 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 6de deel, 1775-1779
A26 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 7de deel, 1780-1783
A27 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 8ste deel, 1784-1787
A28 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 9de eel, 1788-1790
A29 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 10de deel, 1790-1792
A30 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 251, 1737-1740
A31 Signaat op openstaande schuldvorderingen Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204, 1ste deel, 1654-1657
A32 idem 2de deel, 1654-1657
A33 idem 3de deel, 1654-1659
A34 Doopgegevens van de Nederduits Gereformeerde bewoners van Valburg en Homoet uit het contra-doopboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Valburg, 1772-1811
A35 Lidmatenboek Dodewaard, 1ste deel, 1640-1710
A36 Lidmatenboek Dodewaard, 2de deel, 1711-1771
A37 Lidmatenboek Dodewaard, 3de deel, 1772-1815
A38 Doopgegevens van de Nederduits Gereformeerde bewoners van Herveld uit het doopboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Herveld, 1725-1811
A39 Doopgegevens van de Rooms-katholieke bewoners van Herveld, Loenen, Slijk, Ewijk, Oosterhout, Wolferen, Valburg en Homoet uit het doopboek van de Rooms-katholieke Kerk binnen de statie Eimeren, Herveld en Indoornik, 1767-1812
A40 Protocol van bezwaar kerspel Ommeren, RNB inv. 239, 1ste deel, 1660-1676
A41 Protocol van bezwaar kerspel Ommeren, RNB inv. 239, 2de deel, 1677-1714
A42 Protocol van bezwaar kerspel Ommeren, RNB inv. 239, 3de deel, 1715-1739
A43 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 200, 1ste deel, 1613-1616
A44 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 200, 2de deel, 1617-1619
A45 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 200, 3de deel, 1620-1623
A46 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 200, 4de deel, 1623-1627
A47 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 200, 5de deel, 1627-1630
A48 Doopgegevens van de Rooms-katholieke Kerk binnen de statie Indoornik (gemeente Heteren), 1660-1707; 1ste deel
A49 Idem; 2de deel
A50 Gegevens over huwelijken door de Rooms-Katholieke Kerk binnen de statie Indoornik (gemeente Heteren), 1721-1811
A51 Gegevens over huwelijken, geregistreerd door de Nederduits-Gereformeerde Gemeente en de burgerlijke overheid te Valburg en Homoet, 1676-1811
A52 Gegevens over huwelijken, geregistreerd door de Nederduits-Gereformeerde Gemeente en de burgerlijke overheid te Herveld, 1676-1810
A53 Signaat van geloften Bank van Kesteren, RNB inv. 201, 1ste deel, 1630-1633
A54 Signaat van geloften Bank van Kesteren, RNB inv. 201, 2de deel, 1634-1638
A55 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 262, 1ste deel, 1660-1678
A56 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 262, 2de deel, 1679-1700
A57 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 262, 3de deel, 1701-1720
A58 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 262, 4de deel, 1721-1740
A59 Signaat van geloften Bank van Kesteren, RNB inv. 201, 3de deel, 1645-1651
A60 Signaat van geloften Bank van Kesteren, RNB inv. 201, 4de deel, 1645-1651
A61 Signaat van geloften Bank van Kesteren, RNB inv. 201, 5de deel, 1652-1657
A62 Signaat op openstaande schuldvorderingen Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204, 4de deel, 1654-1660
A63 idem, RNB inv. 204, 5de deel, Zoelen en Avesaath vanaf 1660
A64 idem, RNB inv. 204, 6de deel, Ravenswaay en Rijswijk vanaf 1660
A65 idem, RNB inv. 204, 7de deel, Maurik en Eck vanaf 1660
A66 idem, RNB inv. 204, 8ste deel, Ingen en Ommeren vanaf 1660
A67 idem, RNB inv. 204, 9de deel, Lienden en Kesteren vanaf 1660
A68 idem, RNB inv. 204, 10de deel, Opheusden en Hien & Dodewaard vanaf 1660
A69 idem, RNB inv. 204, 11de deel, Ochten en Echteld vanaf 1660
A70 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA Lienden, inv. 8, 1ste deel, 1639-1656
A71 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA Lienden, inv. 8, 2de deel, 1657-1665
A72 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA Lienden, inv. 8, 3de deel, 1666-1672
A73 Gerichtssignaat heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn, inv. 3, 1718-1793
A74 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 246, 1ste deel, 1660-1683
A75 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 246, 2de deel, 1684-1718
A76 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 246, 3de deel, 1719-1739
A77 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 1ste deel, 1660-1665
A78 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 2de deel, 1666-1679
A79 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 3de deel, 1680-1692
A80 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 4de deel, 1693-1703
A81 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 5de deel, 1704-1715
A82 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 6de deel, 1716-1729
A83 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 7de deel, 1730-1740
A84 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn, inv. 6, 1ste deel, 1719-1727
A85 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn, inv. 6, 2de deel, 1728-1741
A86 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn, inv. 6, 3de deel, 1742-1751
A87 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn, inv. 6, 4de deel, 1752-1763
A88 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263, 1ste deel, 1739-1749
A89 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263, 2de deel, 1750- 1759
A90 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263, 3de deel, 1760-1769
A91 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263, 4de deel, 1770-1780
A92 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263, 5de deel, 1781-1787
A93 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263, 6de deel, 1788-1797
A94 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263, 7de deel, 1797-1805
A95 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 238, 1ste deel, 1446-1447
A96 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 238, 2de deel, 1448-1452
A97 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 238, 3de deel, 1453-1456
A98 Transporten heerlijkheid De Mars, ORA De Mars inv. 23, 1ste deel, 1667-1682
A99 Transporten heerlijkheid De Mars, ORA De Mars inv. 23, 2de deel, 1683-1696
A100 Transporten heerlijkheid De Mars, ORA De Mars inv. 23, 3de deel, 1697-1705
A101 Transporten heerlijkheid De Mars, ORA De Mars inv. 23, 4de deel, 1706-1719
A102 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 239, 1ste deel, 1462-1464
A103 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 239, 2de deel, 1464-1470
A104 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 240, 1477
A105 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 241, 1ste deel, 1492-1494
A106 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 241, 2de deel, 1495-1499
A107 Protocol van bezwaar kerspel Ochten 1805-1811, RNB inv. 264
A108 Minuten van testamenten heerlijkheid De Mars 1614-1809, ORA De Mars inv. 31
A109 Protocol van bezwaar kerspelen Meerten & Aalst, RNB inv. 242, 1ste deel, 1660-1675
A110 Protocol van bezwaar kerspelen Meerten & Aalst, RNB inv. 242, 2de deel, 1676-1695
A111 Protocol van bezwaar kerspelen Meerten & Aalst, RNB inv. 242, 3de deel, 1696-1712
A112 Protocol van bezwaar kerspelen Meerten & Aalst, RNB inv. 242, 4de deel, 1713-1723
A113 Protocol van bezwaar kerspelen Meerten & Aalst, RNB inv. 242, 5de deel, 1723-1740
A114 Protocol van bezwaar Lede & Oudewaard, RNB inv. 272, 1789-1811
A115 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 242, 1ste deel, 1500-1502
A116 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 242, 2de deel, 1503-1509
A117 Doopgegevens van de Rooms-Katholieke Statie te Indoornik (gemeente Heteren), 1735-1762
A118 Doopgegevens van de Rooms-Katholieke Statie te Indoornik (gemeente Heteren), 1762-1786
A119 Doopgegevens van de Rooms-Katholieke Statie te Indoornik (gemeente Heteren), 1786-1812
A120 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 248, 1ste deel, 1806-1807
A121 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 248, 2de deel, 1808-1811
A122 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 1ste deel, 1654-1655
A123 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 2de deel, 1656-1659
A124 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 3de deel, 1660-1663
A125 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 4de deel, 1664-1667
A126 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 5de deel, 1668-1670
A127 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 6de deel, 1671-1676
A128 Protocol van bezwaar Ingen, RNB inv. 234, 2de deel, 1668-1677
A129 Protocol van bezwaar kerspel Ommeren, RNB inv. 240, 1ste deel, 1739-1763
A130 Protocol van bezwaar kerspel Ommeren, RNB inv. 240, 2de deel, 1764-1779
A131 Protocol van bezwaar kerspel Ommeren, RNB inv. 240, 3de deel, 1780-1795
A132 Protocol van bezwaar kerspel Ommeren, RNB inv. 240, 4de deel, 1796-1803
A133 Protocol van bezwaar kerspel Ommeren, RNB inv. 240, 5de deel, 1804-1810
A134 Minuten van transporten heerlijkheid De Mars, e.d., ORA-Mars inv. 26, 1ste deel, 1604-1724
A135 Minuten van transporten heerlijkheid De Mars, ORA-Mars inv. 26, 2de deel, 1724-1772
A136 Minuten van transporten heerlijkheid De Mars, ORA-Mars inv. 26, 3de deel, 1772-1810
A137 Boedels heerlijkheid De Mars 1644-1715, ORA-Mars inv. 35
A138 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 243, 1ste deel, 1509-1514
A139 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 243, 2de deel, 1514-1516
A140 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 13, 1ste deel, 1795-1803
A141 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 13, 2de deel, 1803-1810
A142 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 7, 1ste deel, 1763-1771
A143 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 7, 2de deel, 1772-1782
A144 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 7, 3de deel, 1783-1789
A145 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 244, 1ste deel, 1516-1520
A146 Protocol van bezwaar kerspel Zetten, ROB inv. 364, 1ste deel, 1793-1798
A147 Protocol van bezwaar kerspel Zetten, ROB inv. 364, 2de deel, 1799-1803
A148 Protocol van bezwaar kerspel Zetten, ROB inv. 364, 3de deel, 1804-1810
A149 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 244, 2de deel, 1521-1525
A150 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 244, 3de deel,1525-1532
A151 Protocol van bezwaar kerspel Zetten, ROB inv. 363, 1ste deel, 1779-1784
A152 Protocol van bezwaar kerspel Zetten, ROB inv. 363, 2de deel, 1785-1792(93)
A153 Signaat van geloften Bank van Kesteren, RNB inv. 202, 1658-1665
A154 Protocol van testamenten heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 18, 1ste deel, 1688-1749
A155 Protocol van testamenten heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 18, 2de deel, 1749-1776
A156 Protocol van testamenten heerlijkheid De Mars, ORA-Mars inv. 30, 1759-1809
A157 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 302, 1ste deel, 1676-1680
A158 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 302, 2de deel, 1681-1685
A159 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 302, 3de deel, 1686-1691
A160 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 302, 4de deel, 1692-1696
A161 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 302, 5de deel, 1697-1701
A162 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 1ste deel, 1660-1666
A163 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 2de deel, 1667-1678
A164 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 3de deel, 1679-1694
A165 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 4de deel, 1695-1708
A166 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 5de deel, 1709-1718
A167 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 6de deel, 1719-1729
A168 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 7de deel, 1730-1737
A169 Signaat op openstaande schuldvorderingen Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, 1ste deel, voor 1654
A170 idem Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, 2de deel, voor 1654
A171 idem Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, 3de deel, voor 1654
A172 idem Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, 4de deel, voor 1654
A173 idem Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, 5de deel, voor 1654
A174 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 1ste deel, 1739-1752
A175 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 2de deel, 1753-1767
A176 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 3de deel, 1768-1776
A177 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 4de deel, 1777-1785
A178 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 5de deel, 1786-1791
A179 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 6de deel, 1792-1795
A180 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 7de deel, 1796-1798
A181 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 8ste deel, 1799-1806
A182 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 10, 1ste deel, 1727-1735
A183 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 10, 2de deel, 1736-1748
A184 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 10, 3de deel, 1749-1761
A185 Gerichtssignaat heerlijkheid IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 2, 1ste deel, 1666-1669
A186 Gerichtssignaat heerlijkheid IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 2, 2de deel, 1669-1673
A187 Gerichtssignaat heerlijkheid IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 2, 3de deel, 1673-1679
A188 Gerichtssignaat heerlijkheid IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 2, 4de deel, 1680-1683
A189 Gerichtssignaat heerlijkheid IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 2, 5de deel, 1683-1691
A190 Gerichtssignaat heerlijkheid IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 2, 6de deel, 1691-1700
A191 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 9, 1ste deel, 1672-1678
A192 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 9, 2de deel, 1679-1695
A193 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 9, 3de deel, 1696-1714
A194 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 9, 4de deel, 1715-1727
A195 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 12, 1ste deel, 1783-1788
A196 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 12, 2de deel, 1789-1795
A197 Protocol van bezwaar kerspel Herveld, ROB inv. 352, 1ste deel, 1759-1763
A198 Protocol van bezwaar kerspel Herveld, ROB inv. 352, 2de deel, 1764-1766
A199 Protocol van bezwaar kerspel Herveld, ROB inv. 352, 3de deel, 1767-1769
A200 Gerichtssignaat heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 2, 1ste deel, 1672-1688
A201 Gerichtssignaat heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 2, 2de deel, 1688-1708
A202 Gerichtssignaat heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 2, 3de deel, 1708-1757
A203 Protocol van bewaar kerspel Andelst, ROB inv. 360, 1804-1810
A204 Protocol van testamenten, magescheiden, peindingen heerlijkheid Hemmen, ORA-Hemmen inv. 1, 1795-1803
A205 Protocol van testamenten heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 19, 1ste deel, 1776-1791
A206 Protocol van testamenten heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 19, 2de deel, 1792-1810
A207 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 13, 1809-1811
A208 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 266, 1ste deel, 1660-1671
A209 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 266, 2de deel, 1672-1691
A210 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 266, 3de deel, 1692-1712
A211 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 266, 4de deel, 1713-1723
A212 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 266, 5de deel, 1724-1739
A213 Archivalia Lakemond uit het OA van Wageningen, w.o verponding 1672-1673 (inv. 173e), familie¬geld 1677-1718 (inv. 190), familiegeld 1680-1808 (inv. 194), maancedullen 1699-1750 (inv. 189), omslag hoofdgeld 1714-1756 (inv. 191) en naamlijst van ingezetenen 1750 (inv. 192) = verbeterd A280
A214 Protocol van bezwaar kerspel Randwijk, ROB inv. 375, 1ste deel, 1759-1766
A215 Protocol van bezwaar kerspel Randwijk, ROB inv. 375, 2de deel, 1767-1772
A216 Protocol van bezwaar kerspel Randwijk, ROB inv. 375, 3de deel, 1773-1781
A217 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 235, 1ste deel, 1739-1748
A218 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 235, 2de deel, 1749-1755
A219 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 235, 3de deel, 1756-1764
A220 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 235, 4de deel, 1765-1770
A221 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 235, 5de deel, 1771-1775
A222 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 235, 6de deel, 1776-1780
A223 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 235, 7de deel, 1781-1785
A224 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 235, 8ste deel, 1786-1789
A225 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 235, 9de deel, 1790-1791
A226 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 1ste deel, 1660-1667
A227 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 2de deel, 1668-1679
A228 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 3de deel, 1680-1692
A229 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 4de deel, 1692-1708
A230 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 5de deel, 1709-1723
A231 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 6de deel, 1724-1738
A232 Protocol van bezwaar kerspel Andelst, ROB inv. 358, 1ste deel, 1759-1769
A233 Protocol van bezwaar kerspel Andelst, ROB inv. 358, 2de deel, 1770-1780
A234 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 237, 1809-1810
A235 Protocol van bezwaar kerspel Randwijk, ROB inv. 376, 1ste deel, 1781-1785
A236 Protocol van bezwaar kerspel Randwijk, ROB inv. 376, 2de deel, 1786-1793
A237 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 236, 1ste deel, 1791-1797
A238 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 236, 2de deel, 1798-1802
A239 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 236, 3de deel, 1803-1806
A240 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 236, 4de deel, 1807-1810
A241 Protocol van bezwaar kerspel Randwijk ROB inv. 377, 1ste deel, 1793-1798
A242 Protocol van bezwaar kerspel Randwijk ROB inv. 377, 2de deel, 1798-1803
A243 Protocol van bezwaar kerspel Randwijk ROB inv. 377, 3de deel, 1804-1807
A244 Protocol van bezwaar kerspel Randwijk ROB inv. 377, 4de deel, 1807-1810 en inv. 378, 1810-1811
A245 Protocol van bezwaar kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 230, 1ste deel, 1660-1667
A246 Protocol van bezwaar kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 230, 2de deel, 1668-1687
A247 Protocol van bezwaar kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 230, 3de deel, 1688-1709
A248 Protocol van bezwaar kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 230, 4de deel, 1710-1739
A249 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303, 1ste deel, 1701-1709
A250 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303, 2de deel, 1710-1713
A251 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303, 3de deel, 1714-1716
A252 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303, 4de deel, 1717-1719
A253 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303, 5de deel, 1720-1722
A254 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303, 6de deel, 1722-1724
A255 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303, 7de deel, 1725-1726
A256 Protocol van bezwaar kerspel Driel, ROB inv. 370, 1ste deel, 1759-1765
A257 Protocol van bezwaar kerspel Driel, ROB inv. 370, 2de deel, 1766-1769
A258 Protocol van bezwaar kerspel Driel, ROB inv. 370, 3de deel, 1770-1779
A259 Protocol van bezwaar kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 232, 1808-1811
A260 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 11, 1ste deel 1798-1804
A261 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 11, 2de deel 1805-1809
A262 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 267, 1ste deel 1739-1753 vervallen = verbeterd A269
A263 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 267, 2de deel 1754-1766 vervallen = verbeterd A269
A264 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 267, 3de deel 1767-1779 vervallen = verbeterd A269
A265 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 267, 4de deel 1780-1786 vervallen = verbeterd A269
A266 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 267, 5de deel 1787-1792 vervallen = verbeterd A269
A267 Gerichtssignaat heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 3, 1757-1808
A268 Gerichtssignaat Eck & Wiel, RNB inv. 177, 1668-1777 (onduidelijke bron)
 
AANVULLINGEN/WIJZIGINGEN DOOR FRANS NIEUWENHOF vanaf maart 2006
 
A269 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 267 1739-1792
A270 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 268 1792-1811
A271 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 11, 1761-1783 (en 1810)
A272 Protocol van bezwaar kerspelen Meerten & Aalst, RNB inv. 243, 1739-1802
A273 Protocol van bezwaar kerspelen Meerten & Aalst, RNB inv. 244, 1803-1811
A274 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 257, 1739-1782
A275 Protocol van bezwaar kerspel Eck en Wiel, RNB inv. 231, 1739-1808
A276 Protocol van bezwaar en testamenten heerlijkheid IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 9, 10, 12 en 15, 17, 1789-1804 (testamenten 1757-1793)
A277 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 258, 1782-1798
A278 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 259, 1798-1804
A279 Bank van Zoelen, geloftesignaat, RNB inv. 198 & 199, 1614-1632 en 1630-1664
A280 Verpondingen, familiegeld, maancedullen enz Lakemond, ORA-Wageningen inv. 173, diverse perioden van 1671-1808
A281 Protocol van bezwaar heerlijkheid Indoornik, ORA-Indoornik inv. 1 & 2, 1684-1702 en 1702-1728
A282 Protocol van bezwaar heerlijkheid Indoornik, ORA-Indoornik inv. 3, 4, 19, 20 & 21, 1728-1810, diverse perioden 1717-1796, volmachten en testamenten
A283 Protocol van bezwaar heerlijkheid Homoet, ORA-Homoet inv. 1 & 2, 1694-1779 en 1779-1810
A284 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 260, 1804-1811
A285 Protocol van bezwaar heerlijkheid De Marsch, ORA De Marsch inv. 24, 28 en 25, 1719-1779, 1768-1810 en 1780-1810
A286  

 

VOOR DE LIEFHEBBER

(In nummervolgorde)
De Osenvoren deeltjes in de B-serie worden verspreid op verzoek

Nummer Omschrijving
B1 Banken van Kesteren en Zoelen samen, index op de protocollen van bezwaar Nederbetuwe, 1660-1739/1740 (inv. 205, 211, 216, 219, 223, 230, 234, 239, 242, 246, 250, 256, 262 en 266), RNB inv. 270
B2 Gerichtssignaat Bank van Andelst, 1434-1440 (signaat verloren, alleen index), ROB inv. 237
B3 Oorlogsdagboek 1915 – 1918 van Offizier Stellvertreter Alfons Bolder; zijn omzwervingen tijdens de Eerste Wereldoorlog in België, Polen, Servië, Frankrijk, Estland en Rusland
B4 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 262
B5 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263
B6 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 254
B7 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 253
B8 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252
B9 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 246
B10 Alle namen uit protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 200
B11 Alle namen uit protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 201
B12 Alle voornamen uit protocol van bezwaar Banken Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204
B13 Alle achternamen uit protocol van bezwaar Banken Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204
B14 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Ommeren, RNB inv. 239
B15 Naamlijst der inteekenaeren
B16 BS IJzendoorn
B17 BS IJzendoorn
B18 Alle namen uit protocol testamenten heerlijkheid Lienden, ORA Lienden inv. 18
B19 Alle namen uit protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 302
B20 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250
B21 Alle namen uit protocol van bezwaar Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203
B22 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 247
B23 Alle namen uit protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA Lienden inv. 10
B24 Alle namen uit protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA Lienden inv. 8
B25 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Ommeren, RNB inv. 240
B26 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspelen Meerten en Aalst, RNB inv. 242
B27 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 248
B28 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspelen Hien en Dodewaard, RNB inv. 256
B29 Alle namen uit protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 301
B30 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Zetten, ROB inv. 363
B31 Alle namen uit protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 6
B32 Alle namen uit protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 7
B33 Alle namen uit protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA Lienden inv. 13
B34 Alle namen uit protocol van transpor heerlijkheid De Mars, ORA De Mars inv. 23
B35 Alle namen uit minuten van transporten, e.d. heerlijkheid De Mars, ORA De Marsch inv. 26
B36  
B37 Trouwen kerspelen Hien-Dodewaard 1640-1811, 1de deel, 1640-1796
B38 Trouwen kerspelen Hien-Dodewaard 1640-1811, 2de deel, 1773-1811 en indexen op deel, 1 en 2
B39 Alle namen uit gerichtssignaat, heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 2
B40 Alle namen uit protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA Lienden inv. 9
B41 Namenindex bij Osenvoren 53, kwartierstaat Johannes Thien (zie doos Hans Thien)
B42 Index op geboorten in de gemeente Lienden 1811-1892 (1ste deel, A t/m K)
B43 Index op geboorten in de gemeente Lienden 1811-1892 (2de deel, L t/m Z)
B44 Index op huwelijken in de gemeente Lienden 1811-1892
B45 Index op overlijdens in de gemeente Lienden 1811-1892
B46 Index op geboorten, huwelijken en overlijdens in de gemeente IJzendoorn 1818-1892
B47 Alle namen uit protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA Lienden inv. 12
B48 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Herveld, ROB inv. 352
B49 Alle namen uit gerichtssignaat heerlijkheid Lienden, ORA Lienden inv. 2
B50 Aantekeningen betrekkelijk de de Kerkelijke Geschiedenis van Overbetuwe
B51  
B52 Alle namen uit protocol van testamenten heerlijkheid Lienden, ORA Lienden inv. 19
B53 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 266
B54 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Randwijk, ROB inv. 375
B55 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 235
B56 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspelen Ingen, RNB inv. 234
B57 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Andelst ROB inv. 358
B58  
B59 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Randwijk, ROB inv. 376
B60 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 236
B61 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Randwijk, ROB inv. 377 en 378
B62 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 230
B63 Alle namen uit protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303
B64 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Driel, ROB inv. 370
B65 Alle namen uit protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 11
B66 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 267
B100 Over de Franse tijd in en na 1795, enz. door M. Soetens-Menage en C. P. H. Soetens

 

 

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Niet in december
Lid worden? Klik hier!
Websitevragen? website@hkko.nl