Archief mededelingen
======================

 

15 maart 2023

Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering, die op 3 april a.s. zal worden gehouden, staat het agendapunt:
“6. Vaststelling Handboek Goed Bestuur”.

De “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen” (WBTR) vraagt van verenigingen een aantal zaken te regelen bij de eerstvolgende statutenwijziging. Het gaat om o.a. het voorkomen van wanbestuur, zelfverrijking, misbruik van posities en onverantwoordelijk beheer. Dit geldt ook voor onze vereniging. Het bestuur stelt voor om, in afwachting van een statutenwijziging, deze zaken te regelen in dit “Handboek Bestuur” dat door het bestuur is opgesteld. Dit handboek kan via onderstaande link worden ingezien. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 april zal het bestuur de leden vragen om dit handboek goed te keuren. Dit handboek zal zo nodig jaarlijks worden herzien en, bij wijziging, zal het opnieuw voor goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering worden aangeboden.

LINK naar Handboek Bestuur


12 augustus 2022

Nieuws van Tabula Batavorum

Als ik dit schrijf is het merendeel van de toegezegde artikelen voor het Tabula jaarboek nr. 23 reeds bij de eindredactie en het belooft weer een fraai boek te worden. Het thema voor deze uitgave is de wederopbouw; dus de woningbouw als gevolg van de vele verwoestingen die de Betuwe heeft getroffen, met name in de oorlogsdagen van ’44 en ’45. Ook wordt er ruim aandacht geschonken aan de tijdelijke woningen zoals deze gebouwd werden in Ochten en Opheusden. Wie kent ze niet bij de bijnamen zoals ‘De Lichtstad’ en ‘Buchenwald’. Verder is er ruim aandacht voor de woningbouw in de stijl van de Delftse school, heel kenmerkend voor onze regio en veelal gebouwd volgens de ontwerpen van de architect J. Evers uit Hemmen. In het boek is ook ruimte voor interviews met voormalige bewoners waarin ze verhalen over hun ervaringen in die nieuwe naoorlogse woonwijkjes waar vaak nog een varkenshok standaard in werd aangebracht. De woningen waren over het algemeen klein, maar daar stond veel woongenot tegenover.

 

Noodwoning aan de Hamsestraat in Opheusden

 

 

Het jaarboek heeft momenteel nog geen titel. U kunt het echter wel alvast gaan bestellen bij de penningmeester van de HKK&O.

Kobus van Ingen

BESTELLEN TABULA BATAVORUM 2022

Kosten:
€ 6,50 bij zelf ophalen
€ 11,50 bij verzending

Om te bestellen stuurt u vóór 1 oktober 2022 een mail naar penningmeester@hkko.nl met daarin uw lidnummer, uw naam, adres en telefoonnummer.
S.v.p. in de mail duidelijk aangeven of u de Tabula zelf komt ophalen of dat hij verstuurd moet worden. Wanneer ophalen mogelijk is wordt nog bekend gemaakt.

BETALING
U dient het verschuldigd bedrag over te maken vóór 1 oktober 2022 onder vermelding van Tabula, en ook uw naam, uw lidmaatschapsnummer en adres. Dit voor een juiste afhandeling.
Graag het verschuldigd bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL30RABO0331957183.

Nb: Niet betaalde bestellingen worden niet in behandeling genomen!


3 maart 2022

Algemene Leden Vergadering (ALV)

In De Baron van februari (5e jrg, nr. 1) is op bladzijde 34 helaas een onjuiste dag vermeld bij de datum van de ALV HKK&O.
Er staat “dinsdag 21 maart 2022” maar dit moet zijn “maandag 21 maart 2022”.


25 februari 2022

De laatste Coronaregels

Vanaf 25 februari:  
Geen beperkende maatregelen.


18 februari 2022

De laatste Coronaregels

Vanaf 18 februari tot 25 februari:
Het tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht.
In het gebouw is een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand niet meer verplicht.

Vanaf 25 februari:  
Geen beperkende maatregelen.


26 januari 2022

We zijn weer open !

Maar wel met de volgende regels i.v.m. corona.

Omdat het instituut (ADI) en de Historische Kring (HKK&O) alleen kan worden bereikt via de entree van het museum, gelden ook de toegangsregels voor musea, dit houdt in:

  • Iedereen heeft vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs nodig.
  • Het gebruik van mondkapjes is verplicht bij verplaatsing. Het mondkapje mag af op de zitplaats, indien 1,5 meter afstand gehouden wordt.

Een coronatoegangsbewijs kan zijn:

a. een negatieve testuitslag;
b. of een vaccinatiebewijs;
c. of een bewijs dat u hersteld bent van corona


18 december 2021

Gesloten

Vanwege de nieuwe coronaregels (lock-down) is het ADI (museum en HKK&O) in ieder geval tot 25 januari gesloten.


14 december 2021

Coronatoegangsbewijs verplicht.

U moet een Coronatoegangsbewijs (vanaf 13 jaar) laten zien bij een bezoek aan het ADI (museum en HKK&O).
Naast het Coronatoegangsbewijs (vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs) bent u ook verplicht een legitimatiebewijs (vanaf 14 jaar) te tonen. Een mondkapje is verplicht.

Deze regels gelden voorlopig tot 14 januari 2022, wij volgen te allen tijde de aanwijzingen van de overheid m.b.t. Corona.

Vanwege de coronaregels en de feestdagen is het ADI gesloten t/m 4 januari 2022

Ook is i.v.m. de coronaregels het museum de hele maand december gesloten.


20 augustus 2021

Algemene Leden Vergadering

De ALV heeft vorig jaar verlaat in oktober plaatsgevonden maar dit jaar willen we deze weer in september houden. Omdat er nog steeds een aantal corona regels gelden wordt de ALV dit jaar niet in Ommeren gehouden want daar kunnen we maar maximaal 30 personen ontvangen.
We zijn daarom uitgeweken naar het dorpshuis ”Gerrit van Riemsdijkhuis” in de J.R. Zeemanstraat 12a, 4053 JN IJzendoorn, hier kunnen we met 60 personen terecht.

De ALV vindt plaats op 21 september 2021, aanvang 19:30 uur.

De ledenvergadering is uitsluitend bedoeld voor leden van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.
U dient zich vóór 7 september aan te melden via penningmeester@hkko.nl of telefonisch 06-15545945.

Houdt u a.u.b. de website goed in de gaten voor het geval er onverhoopt opnieuw beperkende maatregelen worden getroffen. Als de vergadering niet doorgaat, zullen we daarvan melding maken.
De agenda vindt u als bijlage in de Baron van augustus. We hopen u in gezondheid op de ALV te zien!


12 augustus 2021

Bestellen Tabula Batavorum 2021

Terugblik, het jaarboek van de Stichting Tabula Batavorum kunt u ook dit jaar weer bestellen.
Het thema voor 2021 is “Sport in het rivierengebied”, de komende periode wordt duidelijk welke artikelen in het jaarboek worden opgenomen. De verwachting is dat het medio november 2021 wordt uitgegeven.

Kosten

  • € 6,50 bij zelf ophalen.
  • € 11,50 bij verzending.

Bestellen

Om te bestellen stuurt u vóór 1 oktober 2021 een mail naar penningmeester@hkko.nl met daarin uw lidnummer en uw naam, adres en telefoonnummer.
S.v.p. in de mail duidelijk aangeven of u de Tabula zelf komt ophalen of dat hij verstuurd moet worden. Voor het ophalen kunt u t.z.t. een afspraak maken.

Betaling

U dient het verschuldigde bedrag over te maken vóór 1 oktober 2021 onder vermelding van Tabula en ook uw naam, lidmaatschapsnummer en adres. Dit voor een juiste afhandeling. Vorig jaar was er veel onduidelijkheid. Er wordt namelijk wel eens onder een andere naam gestort.
Graag het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL30 RABO 0331957183
Nb. Niet betaalde bestellingen worden niet in behandeling genomen.


10 juli 2021

Update opening Arend Datema Instituut.

Sinds de laatste coronaversoepelingen is er de volgende aanpassing voor uw bezoek aan het ADI:

Mondkapje is niet meer verplicht
Bezoekerskaart is niet meer nodig
Reserveren is nog wel nodig voor het ADI


3 juni 2021

Het Arend Datema Instituut is weer geopend.

Het Arend Datema Instituut is vanaf woensdag 9 juni weer te bezoeken. Voor openingstijden zie elders op de site.
Wel dienen bezoekers van tevoren een afspraak te maken via info@hkko.nl of telefonisch tijdens de openingsuren.
Het dragen van een mondkapje is verplicht, behalve als u in de leeszaal zit.

S.v.p. melden bij de balie waar u een bezoekerskaart krijgt om mee naar boven te nemen. Deze bezoekerskaart moet na afloop beneden bij de balie weer afgegeven worden. Ook moeten bij binnen treden de handen ontsmet worden.

De woensdagavond openstelling gaat voorlopig nog niet door.


15 december 2020

GESLOTEN

Van heden, 15 december 2020, is n.a.v. de nieuwe lockdown het Arend Datema Instituut tijdelijk voor onderzoek gesloten. Ook het Streekmuseum Baron van Brakell is gesloten. Dit in ieder geval t/m 15 april 2021.


22 november 2020

Het museum is weer open en ADI kan weer onderzoekers ontvangen.

Vanaf 25 november is het weer mogelijk om onderzoek bij het Arend Datema Instituut te doen.

Graag van tevoren reserveren via info@hkko.nl. Mondkapje verplicht.
Woensdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.


14 oktober 2020

GESLOTEN

Vanaf heden (14-10-2020) tot nadere berichtgeving is het Streekmuseum Baron van Brakell gesloten voor bezoekers.

Dit geldt ook voor bezoekers aan het Arend Datema Instituut.

Dit besluit is genomen ter bescherming van de gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers.
Wij hopen op uw begrip.


5 september 2020

STEM OP ONS !!

U kunt nog tot 25 oktober op ons stemmen bij de Rabo Club Support.
Als tweede stem bevelen wij u het Streekmuseum Baron van Brakell aan.

U kunt uw stem uitbrengen op de website:
https://www.rabo-clubsupport.nl/west-betuwe/deelnemers

De Historische Kring Kesteren e.o. is aangemeld bij Rabo ClubSupport om in aanmerking te komen voor een donatie, daar hebben we de hulp van andere eigenaren van een Rabo rekening voor nodig. Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de vereniging of stichting is afhankelijk van het aantal stemmen dat een vereniging of stichting krijgt en het beschikbaar coöperatief dividend van de lokale Rabobank.
Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen. Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht.

Natuurlijk ook de whatsapp-groep van uw familie inzetten. Want elke stem telt, toch?
Geef het aan iedereen door.

 


28 augustus 2020

Presentatie Jumboplaatjesboek
De Bloeiende Betuwe

De Bloeiende Betuwe is de titel van het boek dat op donderdag 27 augustus in het Streekmuseum Baron van Brakell is gepresenteerd. Het is een verzamelboek voor historische plaatjes, een actie van de Jumbo Lienden en de Jumbo Maurik. Harrie Kremers van Jumbo Lienden overhandigde burgemeester Jan de Boer van de gemeente Buren het eerste exemplaar. Het boek is tot stand gekomen met medewerking van de vrijwilligers van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. Van twaalf dorpen uit het werkgebied van de Historische Kring kunnen plaatjes verzameld worden.

teste op tekstAlle medewerkers van de Historische Kring met de burgemeester van Buren en
Harrie Kremers van de Jumbo Lienden. Foto: Rick Reparon.

De Betuwe in bloei
Dat de Betuwe een van de mooiste streken van het land is, daar zijn we het allemaal wel over eens. In maart dit jaar ontstond het ambitieuze idee bij Jumbo Lienden en Maurik om een historisch album te maken van maar liefst 12 dorpen; Lienden, Maurik, Ommeren, IJzendoorn, Rijswijk, Ochten, Echteld, Opheusden, Kesteren, Eck & Wiel, Ingen en Zoelen. Dit omdat elk dorp zijn eigen identiteit heeft maar er vanuit het ontstaan van de dorpen ook veel overeenkomsten in hun geschiedenis zijn te ontdekken. De vrijwilligers van de Historische Kring, het Arend Datema Instituut en het Baron van Brakell museum omarmde het plan vol overgave en er werd een team van 16 schrijvers geformeerd. Toen, nog niet wetende, dat er elk moment een zwarte bladzijde in de geschiedenis bijgeschreven ging worden. De Corona-crisis brak uit precies in de periode waar dit gebied bekend om staat; de bloesemtijd. Toeristen bleven weg, de horeca moest dicht en bloesemtochten en andere evenementen werden afgelast. De werktitel van het boek ‘De Betuwe in bloei’ kreeg een bijzondere lading. Het troostlied van net na de tweede wereldoorlog ‘Ooit zal de Betuwe in bloei weer staan’ kon weer van stal worden gehaald. Al met al heeft het geresulteerd in een werkelijk prachtig boek met zo’n 300 unieke foto’s waarvan er 216 spaarplaatjes zijn geworden. Deze plakt u zelf in een kwalitatief zeer hoogstaand boek. Dit boek kunt u gratis afhalen bij Jumbo Lienden en Jumbo Maurik tegen inlevering van de flyer die iedereen in deze plaatsen deze week per post ontvangt. Wij wensen u daarom heel veel lees- en verzamel-plezier en hopen dat u met nog meer trots kijkt naar de Betuwe. De Betuwe die, wat er ook gebeurt, ALTIJD in bloei zal staan.

 


23 augustus 2020
De nieuwe ALV vindt plaats op maandag 5 oktober, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis te Kesteren.
Er zal dit keer geen lezing na afloop zijn.

De ledenvergadering is uitsluitend bedoeld voor leden van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. U dient zich vóór 15 september aan te melden via secretaris@hkko.nl of telefoonnummer 06-30041312. Houdt u a.u.b. de website goed in de gaten voor het geval er onverhoopt opnieuw beperkende maatregelen worden getroffen. Als de vergadering niet doorgaat, zullen we daarvan melding maken.
De agenda vindt u in de Baron van eind augustus.


7 juli 2020
Het ADI is per 1 augustus weer open voor bezoekers. U dient zich van tevoren telefonisch aan te melden bij het ADI tijdens de openingsuren. (Zie elders op de site). Of via info@hkko.nl

In het museum zelf mogen vanaf 1 juli maximaal 50 bezoekers tegelijk zijn, wel op anderhalve meter afstand. Telefonisch aanmelden kan tijdens de openingsuren. Zie de website Streekmuseum Baron van Brakell.

Voor een bezoek aan de archeo-hotspot s.v.p. aanmelden bij archeologie@hkko.nl. Dit kan vanaf 1 augustus.
De woensdagavondopenstelling kan i.v.m. corona tot onbepaalde tijd niet doorgaan. Houdt u s.v.p. de website in de gaten.


7 juli 2020
Bestellen Tabula Batavorum 2020
Terugblik, het jaarboek van de Stichting Tabula Batavorum kunt u ook dit jaar weer bestellen. Het thema voor 2020 staat in het teken van de oorlogsherdenking en dan met name de bijzondere persoonlijke verhalen in het Rivierengebied.

Kosten

• € 6,50 bij zelf ophalen.
• € 11,50 bij verzending.

Bestellen

Om te bestellen stuurt u een mail naar penningmeester@hkko.nl met daarin uw lidnummer, uw naam, adres en telefoonnummer.
S.v.p. in de mail duidelijk aangeven of u de Tabula zelf komt ophalen of dat hij verstuurd moet worden.

Betaling

U dient het verschuldigde bedrag over te maken vóór 1 oktober 2020 onder vermelding van Tabula, lidmaatschapsnummer en adres. Dit voor een juiste afhandeling. Vorig jaar was er veel onduidelijkheid. Er wordt namelijk wel eens onder een andere naam gestort.
Op bankrekeningnummer: NL30 RABO 0331957183
Nb. Niet betaalde Tabula’s worden niet in behandeling genomen.

Zelf afhalen

Elke woensdag- of zaterdagmiddag bij het ADI in Ommeren ( vanaf 15 november).


2 juni 2020
Per 3 juni zal het Streekmuseum Baron van Brakell, weer beperkt geopend zijn. Details, zie website van het streekmuseum. Het aantal bezoekers is beperkt tot 30 juni 2020, tot 30 per dag. Reservering van bezoek is verplicht. Wat heeft dit voor gevolgen voor het Arend Datema Instituut, de Archeo Hotspot en ook de samenkomsten van de werkgroep Archeologie op iedere zaterdagmiddag? In het museum is een verplichte looproute, deze gaat door de gang waar de tentoonstelling is van de Gezichten achter de Verzetsgroep Johannes van Zanten. Hier zijn ook veel voorwerpen te zien uit onze streek, samengebracht door Sem Arends en Gertjan van Dorland.

De Archeo Hotspot, het Arend Datema Instituut, blijven tot en met 30 juni gesloten. Op deze wijze hebben we de gelegenheid om aanpassingen in deze afdelingen te doen i.v.m. de richtlijnen van het RIVM en door te werken met een minimaal aantal vrijwilligers, ontstaat de maximale ruimte om bezoekers in het gehele museum te kunnen ontvangen. M.b.t. de archeologische werkgroep, deze zal tot 30 juni op zaterdagmiddag niet bijeenkomen in het museum. De plaatsen waar men samenkomt zullen bij privé personen zijn. Wil je komen op zaterdagmiddag, neem contact op met Carel Versluijs en/of André van Ingen.

De algemene ledenvergadering die gepland stond op 23 maart 2020 in het streekmuseum Baron van Brakell, provinciale weg 21, te Ommeren hebben we helaas nog niet kunnen houden. Door alle eisen (1,5 meter afstand regels), is realisatie van een ledenvergadering in de zaal van het museum, praktisch niet mogelijk (maximaal 40 personen). We zullen moeten uitkijken naar een alternatieve locatie waar veel meer leden ontvangen kunnen worden.

Lezingen. Het aantal bezoekers van lezingen was in de afgelopen twee jaar stapje voor stapje gegroeid naar gemiddeld 90 per avond. Lezingen zijn belangrijk voor de vereniging, op deze wijze kunnen wij ons presenteren voor een breed publiek. Voor de lezing gevers is het ook altijd heel prettig als er een goede opkomst is. Mocht de 1,5 meter problematiek blijven, dan zullen we ook voor de lezingen naar een alternatieve locatie moeten uitkijken. Meer info volgt zo snel mogelijk.


19 maart 2020
In verband met het corona virus, is er in ieder geval tot 8 april geen woensdagavond openstelling.
Wij volgen de instructies van het RIVM. Communicatie gaat via de website.


19 maart 2020
De algemene ledenvergadering die gepland stond op 23 maart 2020 in het streekmuseum Baron van Brakell, provinciale weg 21, te Ommeren, moeten we helaas annuleren i.v.m. de risico’s rond het corona virus. Een nieuwe datum zal worden gepland nadat de risico’s op besmetting door het corona virus zijn geminimaliseerd. Wij zullen ons hierbij baseren op de informatie die we krijgen van het RIVM.

Dit geldt ook voor de woensdagavond openstelling van het Arend Datema instituut. De woensdagavond openstelling gaat in ieder geval niet door tot 8 april 2020.

Het streekmuseum baron van Brakell is vanwege dezelfde reden gesloten tot in ieder geval 6 april 2020.

Hopelijk komt er snel verbetering in de situatie.

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Niet in december
Lid worden? Klik hier!
Websitevragen? website@hkko.nl