RIJSWIJK

RIJSWIJK, oudtijds RIJSWICH of RISWICH, d. in de Neder-Betuwe, prov. Gelderland, distr. en 6 u. W.N.W. van Nijmegen, arr., kant. en 2 u. N.W. van Tiel, gem. en 3/4 u. W. ten Z. van Maurik, in een aangenaam oord, beneden aan den Rijndijk, tusschen heerlijke weiden en korenlanden.
(Bron: van der AA, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1845)

 

Beschrijving

Afbeelding

Ingekleurde ansichtkaart van de Dorpsstraat.
Een nagespeelde boerenbruiloft.
De molen van Rijswijk van het type grondzeiler en het molenaarshuis.
Oorlogsgeschut.
Voormalige diaconiehuisjes aan De Langstraat, de tegenwoordige Pr. Irenestraat. De huisjes zijn in 1968 afgebroken.
Collectie Peter van Malsen.
Boerderij “de Koolhoeve” die moest plaats maken voor de aanleg van het Amsterdam Rijnkanaal.
Hoog water in de 2e WO (woning G. v. Oijen) onder aan de oprit van de oude brug over het Amsterdam Rijnkanaal.
De Ned. Herv. Kerk met de toren die nu scheef staat door de aanleg van het Kanaal met daar voor de oude dorpsschool.
Luchtfoto van de aanleg Prinses Marijkesluis met de brug eind jaren 40 van de vorige eeuw.
De Dorpsstraat, nu de Rijnbandijk, in de jaren 30. Deze dijk is in de loop der jaren al meerdere malen opgehoogd.

 

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Niet in december
Lid worden? Klik hier!
Websitevragen? website@hkko.nl