OMMEREN

OMMEREN, heerl. in de Neder-Betuwe, prov. Gelderland, distr. Nijmegen) arr. en kant. Tiel, gem. Lienden; palende N. aan Ingen
en Lienden, O. aan Meerten, Z. aan de Linge of Zandwetering en de buurt Zandwijk, W. aan Zandwijk, Maurik en Ingen.
(Bron: van der AA, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1845)

 

Beschrijving

Afbeelding

Kersen plukken in de bongerd van Dirk van Ommeren. Op de foto staan; 1. Aaldert van Ommeren, 2. Onbekend,  3. een jongetje Verbeek, 4. Ries van Ommeren, 5. Dit Verbeek, 6. Geurtje van Ommeren, 7. Henk Verbeek.
Dokter Guépin was een ouderwetse dorpsdokter. Hij was een vaderlandslievend persoon en voor hulp aan het verzet kreeg hij een Engelse onderscheiding. Beroemd was het door hem zelf ontwikkelde medicijn tegen alle kwalen, genaamd  “kieps“, het maakte vele mensen weer gezond.
Huisje op een vluchtheuvel aan de Ommerenveldseweg, vroeger bewoond door de familie van Alfen.
Een huisslachting zoals dat vroeger gebeurde, het varken bleef 1 dag op de ladder hangen. Er werd een borrel op gedronken en de buren kwamen ‘vet prijzen’, dat wil zeggen dat ze kwamen kijken hoe goed het eruitzag. (Helaas zijn de personen onbekend)
Café ‘De Roskam’, op de hoek van de Ommerenveldseweg en de Dr. Guépinlaan, is in augustus 1966 afgebrand. Later is hier bar-dancing ‘De Roskam’ herbouwd.
Personeel in de kersenboomgaard: de uitlezers achter de dis, de plukkers met hoenderik, de kersenkeerder met geweer en de zogenaamde bussels.
Het graf van Baron en Barones van Brakell op het eilandje in het Ommerense bos achter Den Eng. Foto's rondom het eilandje met graf van de Baron en de barones.
Het Groene Kruisgebouw, nu huisartsenpraktijk van Ommeren.
De Hoofdstraat in Ommeren. De foto is genomen vanaf de Roskam richting Lienden.
Waarschijnlijk een keuterboerderijtje aan de Lienderveldsestraat.

 

 

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Niet in december
Lid worden? Klik hier!
Websitevragen? website@hkko.nl