OMMEREN

OMMEREN, heerl. in de Neder-Betuwe, prov. Gelderland, distr. Nijmegen) arr. en kant. Tiel, gem. Lienden; palende N. aan Ingen
en Lienden, O. aan Meerten, Z. aan de Linge of Zandwetering en de buurt Zandwijk, W. aan Zandwijk, Maurik en Ingen.
(Bron: van der AA, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1845)

 

Beschrijving

Afbeelding

Personeel in de kersenboomgaard: de uitlezers achter de dis, de plukkers met hoenderik, de kersenkeerder met geweer en de zogenaamde bussels.
Het graf van Baron en Barones van Brakell op het eilandje in het Ommerense bos achter Den Eng. Foto's rondom het eilandje met graf van de Baron en de barones.
Het Groene Kruisgebouw, nu huisartsenpraktijk van Ommeren
De Hoofdstraat in Ommeren. De foto is genomen vanaf de Roskam richting Lienden.
Waarschijnlijk een keuterboerderijtje aan de Lienderveldsestraat.

 

 

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur
zaterdag van 11.00-17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag en zaterdag
van 13.00-17.00 uur

Lid worden? Klik hier!