LIENDEN

LIENDEN, gem. in de Neder-Betuwe, prov,. Gelderland, distr. Nijmegen , arr. en kant. Tiel; palende N. aan den Rijn, O. aan de gem, Kesteren, Z. aan de gem. IJzendoorn, W. aan de gem. Maurik.
(Bron: van der AA, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1845)

 

 

Beschrijving

Afbeelding

Het Marktplein met de houten muziektent omstreeks 1920. Marktplein Lienden<br /> Originele foto, 1916<br /> Uitgever wed. J.C. van Mil, Lienden<br /> Collectie A. Datema
Huize Oud Smid aan de Oudsmidsestraat. Het huis werd in opdracht van dokter Borst gebouwd omstreeks 1888. Borst was huisarts van 1879 tot 1920.
Panoramafoto omstreeks 1900. Genomen vanaf de kerktoren. In de  Dorpsstraat stonden toen nog een aantal hooibergen. Originele foto , 1925<br /> Uigave: wed. J.C. van Mil, Lienden
De Gemeenteraad van Lienden met gemeente personeel, veldwachters en onderwijzers. Gemeenteraad met personeel ( personen onbekend )
Het huis op de hoek Marktplein-Waterstraat. Dit was de wagenmakerij van Van Rhee, later Frits van den Brenk.

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur
zaterdag van 11.00-17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag en zaterdag
van 13.00-17.00 uur

Lid worden? Klik hier!