LIENDEN

LIENDEN, gem. in de Neder-Betuwe, prov,. Gelderland, distr. Nijmegen , arr. en kant. Tiel; palende N. aan den Rijn, O. aan de gem, Kesteren, Z. aan de gem. IJzendoorn, W. aan de gem. Maurik.
(Bron: van der AA, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1845)

 

 

Beschrijving

Afbeelding

Vrachtwagen met fruit die van de veerpont is gereden. Foto uit jaren ’40, op de achtergrond de in de 2e wereldoorlog kapot geschoten spoorbrug.
Korenmolen “De Hoop” aan de Voorstraat, gebouwd in 1864 door H.A. van Harn. In 1963 zijn kap en wieken verwijderd.
Huize “De Voorzorg” aan de Oudsmidsestraat is in 1964 afgebrand en niet meer herbouwd, hiervoor kwamen twee bungalows terug, de straat die midden over het perceel werd aangelegd is hiernaar vernoemd. Originele foto (350039)<br /> Huize Voorzorg te Lienden<br /> Uitgever: Wed. J.C. van Mil, Lienden<br /> Collectie A. Datema
De Dorpsstraat gezien vanaf de kerk richting gemeentehuis rond 1930. Originele foto, 1942/43?<br /> Uigave: Boekhandel M.C. van Sijll, Lienden
De enige foto van Huize Kermenstein, een voormalig kasteel en omgeven door een gracht is in 1879 verkocht voor de sloop. Toegangsweg was tussen de kerk en de Rijndijk.
Het Marktplein met de houten muziektent omstreeks 1920. Marktplein Lienden<br /> Originele foto, 1916<br /> Uitgever wed. J.C. van Mil, Lienden<br /> Collectie A. Datema
Huize Oud Smid aan de Oudsmidsestraat. Het huis werd in opdracht van dokter Borst gebouwd omstreeks 1888. Borst was huisarts van 1879 tot 1920.
Panoramafoto omstreeks 1900. Genomen vanaf de kerktoren. In de  Dorpsstraat stonden toen nog een aantal hooibergen. Originele foto , 1925<br /> Uigave: wed. J.C. van Mil, Lienden
De Gemeenteraad van Lienden met gemeente personeel, veldwachters en onderwijzers. Gemeenteraad met personeel ( personen onbekend )
Het huis op de hoek Marktplein-Waterstraat. Dit was de wagenmakerij van Van Rhee, later Frits van den Brenk.

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Niet in december
Lid worden? Klik hier!
Websitevragen? website@hkko.nl