Projecten

In deze rubriek willen wij u kennis laten maken met de projecten die wij als werkgroep archeologie soms aangaan.

Onder “Een project” verstaan wij eigenlijk dat een bepaalde activiteit structureel, en op een zo goed mogelijk wetenschappelijke wijze wordt aangepakt, maar ook volledig wordt uitgewerkt, zij het al dan niet of wel met de hulp van de professionals.

Onze projecten worden daarbij vaak gedaan in samenwerking met andere historische verenigingen, en/of archeologische bedrijven.

Hieronder enkele projecten.

Vistrap Buren

Archeologisch project: Vistrap Buren.

Door de archeologische werkgroepleden van de Historische Kring Kesteren en Omstreken, alsmede enkele leden van de A.W.N. is in het voorjaar van 2013 in het stadje Buren aan de Blatense Dijk grootschalig onderzoek verricht bij een archeologische begeleiding/opgraving voor de realisatie van een aan te leggen vistrap nabij het riviertje De Korne.

HIER vindt u het rapport van het booronderzoek.

Eerder onderzoek d.m.v. zogeheten proefsleuven alwaar de werkgroepleden ook grootschalig aan meegewerkt hebben, had al uitgewezen dat er op deze locatie archeologische sporen te vinden waren uit hoofdzakelijk de Karolingische tijd, grofweg 8e tot 12e eeuw na Christus.

Hieronder foto’s van het allereerste vooronderzoek in de proefsleuf van augustus 2012.

 

Van 4 t/m 15 maart 2013 zijn er in totaal enkele honderden! uren werk verzet door in totaal ongeveer 10 werkgroepleden van onze vereniging, en totaal ongeveer 5 leden van andere verenigingen onder begeleiding van 2 beroeps archeologen.

Een overzicht van het terrein gezien vanuit het oosten in maart 2013.

Alhoewel het in dit vroege voorjaar van 2013 soms nog koud en guur weer was, is er ook sprake geweest van lekker voorjaarsweer. Toch hebben wij ons allen erg goed vermaakt, vooral wanneer er weer eens een verrassende vondst of gebeurtenis voordeed.

Gewapend met schep, troffel, en kwastjes was het een lust om de vondsten bovengronds te halen, maar ook onze detectoramateurs vonden nauwelijks rust gezien de vele metaalvondsten die er werden gedaan.

De vondsten worden blootgelegd door de vrijwilligers, o.a. een Karolingisch hoefijzer nog in zijn oorspronkelijke situatie.

 

Duizenden scherven, natuursteen, botten en huttenleemresten zijn geborgen, als ook enkele nog intact zijnde houten beschoeingspalen, en vlechtwerkstukjes.

De gevonden houten kade constructie, de grootste paal wordt vrijgemaakt door Guido.

 

De vrijgemaakte paal, een houtspecialist neemt een monster voor een dendrochronologische datering van het hout en een schoongemaakte paal van de kade constructie (let op de gaten, en de haksporen).

 

 

HIER de uitslag van de C14 datering van het hout van de vistrap.

Enkele bijzondere munten en vele middeleeuwse hoefijzers bevonden zich onder de metaalvondsten, maar ook veel visgerelateerde objectjes zoals visloodjes/netverzwaringen werden “opgepiept”.

De vrijwilligers leggen vele vondsten bloot zoals: natuursteen met enkele scherven, een ossenjuk en munten uit de Karolingische periode.

 

 

Inmiddels hebben de professionals een mooi evaluatierapport samengesteld waarin er dieper wordt ingegaan van wat er nu zoal precies gevonden is, er is nabij de locatie op de wal in Buren inmiddels een informatiezuil geplaatst. Ook is er van dit project een interessante film samengesteld die tijdens de jaarvergadering van collega vereniging Pasqualini werd vertoond.

Lees HIER het evaluatierapport van het Waterschap Rivierenland.

Met dit project zijn wij weer een welkome ervaring rijker geworden.

 

Adresgegevens

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31
b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:

woensdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur
zaterdag van 11.00-17.00 uur

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:

woensdag en zaterdag
van 13.00-17.00 uur

Lid worden? Klik hier!