Publicaties

De Neder-Betuwe
Boek uitgegeven ter gelegenheid van het 100e geboortjaar van Adriaan P. de Kleuver. In dit boek wordt de geschiedenis van de zestien dorpen beschreven die samen de Neder-Betuwe vormen. Adriaan P. de Kleuver was een veelzijdig man die behalve voor de geschiedenis aandacht had voor legenden en volksverhalen, voor de architectuur en bouwgeschiedenis van de oude dorpskerken en voor de natuur.
Voor het boek zijn alle details van de kerken opnieuw in beeld gebracht met mooie foto's gemaakt door Frank Noordenbos uit Ingen.

Het hard gebonden boek telt 672 pagina's en meer dan 800 illustraties. Achterin is een persoonsregister opgenomen.


Het boek kost € 20,00 en is verkrijgbaar op de volgende adressen:
Streekmuseum Baron van Brakell

Winter in de (Neder-)Betuwe
In dit rijk geïllustreerde boek wordt ingegaan op de winters in de Betuwe. Waren die winters vroeger wel zo streng als algemeen aangenomen wordt? Hoe kwamen de mensen op de dorpen de winter door? Wat was er voor vermaak? Behalve op de traditionele winterfeesten wordt vooral ingegaan op het ijsvermaak in elk dorp van de Neder-Betuwe afzonderlijk, want elke plaats had wel zijn eigen ijsclub, die voor iedereen, jong en oud, arm of rijk een of andere wedstrijd organiseerde. Er worden in dit boek heel veel namen genoemd van mensen die in de prijzen vielen.
Een ‘snouwverhaal’ in het Betuws-dialect is opgenomen, dat een voor de Betuwe verdwenen beeld schetst. Die strenge winters brachten niet alleen plezier, maar ook veel angst en nood door de dijkdoorbraken die ons gebied vaak troffen. Bij een aantal van die rampen wordt nader stilgestaan, hoe ondergingen de mensen dit en kregen ze wel hulp en schadevergoeding?
Allemaal vragen die in dit boek beantwoord worden in 21 hoofdstukken met meer dan 300 illustraties.

12,50 Euro

Leden kunnen het boek verkrijgen door 19,95 Euro over te maken op bankrekening 3319 74 606 t.n.v. Arend Datema Instituut onder vermelding van 'WINTERS'.
Het boek wordt aan leden zonder verzendkosten toegestuurd.

 

Het Ingense Veer

Mei 2007 was het precies 100 jaar geleden dat de familie Spies vanuit Lienden op het Ingense veer kwam wonen. Daarvoor zat bijna twee eeuwen lang de familie Van Westrhenen op het veer. Aanleiding om de geschiedenis van beide families uit de doeken te doen. Maar niet alleen de families ook de geschiedenis van het veer zelf, die meer dan vijfhonderd jaar beslaat, komt ruimschoots aan bod. Een heel hoofdstuk is gewijd aan de voorloper van het Ingense veer: het veer van Verhuizen. Verder wordt ingegaan op zaken rondom het veer zoals het kasteel Geldersweert, waar de huidige pont naar is vernoemd, de steenfabrieken, het zwembad en de schippersfamilies. De knechten, tegenwoordige en vroegere passagiers komen eveneens aan het woord. Tot slot is er nog een bijdrage van Jan Maarten Doorman die het vliegtuigongeluk uit 1918 beschrijft dat zich voordeed bij het veer en waarbij G.H.Spies sr. een heldhaftige rol speelde. 144 blz., € 15,00. (uitverkocht)


Tussen mobilisatie en capitulatie – De Betuwe in verweer

De auteur Bernier Cornielje heeft diepgravend onderzoek verricht naar de mobilisatie en het verloop van de strijd in de Betuwe, een strijd die begint met de inval bij Pannerden/Doornenburg  op 10 mei 1940 en eindigt in de nacht van 13 op 14 mei bij de Betuwestelling.
Wat het boek bovenal aantoont is dat de voorbereiding op de oorlog volstrekt onvoldoende is. Vooral waar deze voorbereiding betrekking heeft op de inrichting van de verdediging en de bewapening en opleiding van de soldaten. Dat verklaart mede de vele misverstanden, het grote aantal ongelukken, soms met dodelijke afloop, maar ook  de achteraf niet te rechtvaardigen executies van enkele Nederlanders tijdens en kort na die vier dagen durende strijd. In het totaal verliezen 21 Nederlandse militairen in de Betuwe het leven. Ongeveer de helft van deze groep sneuvelt door Duits vuur, de andere helft gaat ten onder in de peilloze verwarring van die eerste oorlogsdagen.

Het boek telt 152 bladzijden, is rijk geïllustreerd en wordt uitgegeven door het Arend Datema Instituut.
Verkrijbaar in de boekhandel en bij het Arend Datema Instituut.
Prijs € 12,50

Het Gelderse Rivierengebied.
Dr. Aart Bijl.
In het jaar 1270 werd in de monding van de Amstel een dam gelegd. Deze actie legde de basis voor het ontstaan van de stad Amsterdam. We moeten ons hierbij realiseren dat in 1270 in vele dorpen van het Rivierengebied al lang gemeenschappen functioneerden.
Dan spreken we nog niet over het feit dat rond het begin van de jaartelling onze contreien intensief werden bewoond door onder andere Bataven en Romeinen. En zeker niet over de gevonden nederzettingen, waar resten zijn aangetroffen uit de Jonge Steentijd, zo’n 1800 vóór Chr. Uit deze voorbeelden blijkt wat een rijke geschiedenis het Rivierengebied heeft. Hiervan zijn we ons vaak niet bewust. Dit boek verschaft ons inzicht in de historie van onze eigen streek, een historie die in de grote geschiedenis van ons land vaak wat onderbelicht is.
Wellicht voor u aanleiding om vele in het boek genoemde plaatsen eens te bezoeken om zelf te ervaren dat de geschiedenis letterlijk bij u om de hoek ligt!
Prijs € 19,95

(uitverkocht)

 
Betuwse Minse op de Praotstoel, deel II, met 53 interviews van oudere mensen uit ons werkgebied. 376 blz. en 720 foto's te koop bij de diverse boekhandels en verkooppunten in ons werkgebied.
Prijs € 12,50
  Naar de Hamsestraat door Jan Jager en Menno Potjer te koop voor € 10,00, alleen bij het Arend Datema Instituut te koop.

 
 

 • Het beet van de lauw (Bart van Lavieren). € 5,00
  Bart van Lavieren is geboren in IJzendoorn in Wachtpost 24, aan de spoorlijn midden in het IJzendoornse Veld. Hij studeerde Tropische Bosbouw en Natuurbeheer in Wageningen en werkte daarna in bijna alle werelddelen. Na zijn pensionering schreef hij "Ryder", het relaas van zijn bele­venissen in Zambia. In deze tweede bundel vertelt hij over zijn jeugd in IJzendoorn en over zijn reizen over de wereld.
   
 • Jonker van Duinenstein (J. Huf van Buren). € 2,00
  Heruitgave van de zeden- en tijdroman uit 1897 van Johan Adriaan Heuff, die vertelt over het leven op het platteland van Kerk-Avezaath, waar de grootvader van de schrijver hereboer/burgemeester was, juist voor de invoering van de grondwet door Thorbecke in 1848. Hij woonde op Huys Teisterbant, vanwaaruit hij de regio bestuurde. Dit werk geeft een voortreffelijk beeld van het leven op het platteland in roerige tijden.
   
 • Een onbewoond eiland. 2e hands.
  De Betuwe, verwoest en weer opgebouwd. 60 Jaar Bevrijding. Een boek met verhalen van streekgenoten.
   
 • Kruiend door de Betuwe (Historische Kring). € 9,00
  Jubileumuitgave t.g.v. het 30-jarig bestaan van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. Het boek is een verzamelwerk van losse publicaties en verhalen van alle dorpen van het centrale deel van de Betuwe. De gemeenschappelijke elementen zijn de Betuwse cultuur en de historie van de vroegste historische perioden tot de meer recente situatie.
   
 • Proeve eener Nederbetuwsche Spraakkunst (J.C. Groothuis). € 10,00
  Grammatica en woordenlijst van het Nederbetuwse dialect rond 1900.
   
 • In Betuwse ballingschap (Victor Laurentius). € 8,00
  Het verhaal van drie Molukse woonoorden te Opheusden, Ochten en Randwijk.
   
 • Echteld. Een Dijk van een gemeente. Vanaf 1-1-2004 speciale prijs: € 2,00
  Herdenkingsboek gemaakt n.a.v. de opheffing van de gemeente Echteld.
   
 • Bûmkes aon 't spoor. Vanaf 1-1-2004 speciale prijs: € 2,00
  Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren. Herdenkingsboek gemaakt n.a.v. de opheffing van de gemeente Kesteren.
   
 • Mathilde Jacques Chevallier 1853-1909 (T.G.M. Versluis). € 6,00
  Een portret van een burgemeester rond de eeuwwisseling. Chevallier was een tijdlang burgemeester te Valburg.
   
 • Terug naar de bronnen (Jan Jager en Menno Potjer). Per deel € 10,00. Deel IV uitverkocht.
  Bewoningsgeschiedenis van Opheusden in de 17e en 18e eeuw.
   
 • Fietsroutes in de gemeente Neder-Betuwe. € 2,00
   
 • Bestemoeders Hofstad (Willem H. Strous). € 2,00
  Een eeuwenoude boerderij te Ingen.
   
 • Familie Hommersom (K. v. Ingen). 2e hands.
  Een familiegeschiedenis met stamboom van de familie Hommersom.
   
 • Fotoboek IJzendoorn (Marline Verwoert, Marijn van Arkel en Arend Datema). € 5,00
  Een fotoalbum van IJzendoorn in 1914 met foto's van de inwoners en huizen met waar mogelijk namen van families (ouders, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden).
   
 • Een wandeling door Oud Kesteren (A. Datema, M.van Arkel en G. Opperman). € 5,00
  De wandeling door Kesteren die in dit boekje wordt beschreven vindt plaats tussen 1900 en 1945. Het zal voor vele inwoners en oud inwoners herinneringen oproepen. De foto's zijn van tekst voorzien.
   
 • Duizend Ochtenaren. Fotoboekje van Ochten. € 2,00
   
 • Atlas van perceelsnamen in het Gelders Rivierengebied. Deel 1: De Midden-Betuwe (Chris de Bont & A.D.M. Veldhorst). € 2,00
  Kaartjes met daarop perceelsnamen van alle dorpen binnen het werkgebied van de HKK&O.
   
 • De Spees Kesteren (een verdedigingswerk in de gemeente Kesteren). Uitverkocht.
  De Spees is een verdedigingswerk met een lange geschiedenis. Het was een onderdeel van de tweede verdedigingslinie die is gebouwd ter bescherming van de Hollandse waterlinie. Deze tweede linie liep vanaf de Zuiderzee naar de Grebbeberg, en werd in 1799 verlengd, dwars door de Betuwe vanaf de Spees tot Ochten. In 2000 is de Spees gerestaureerd. In dit boekje is de geschiedenis van de Spees opgetekend, een uniek monument.
   
 • 650 jaar Nederbetuwe (v/h Polderdistrict). € 2,00
   
 • 50 jaar Christine Hermine School Hemmen (Zetten). Uitverkocht.
  Jubileumboek.

In de reeks Betuwse Monografieën

 • Het huis van de Jonker (Kasteel De Wijenburg Echteld) (Kobus van Ingen). € 3,00
 • Uit het leven van een dorpsdokter (J.P. Guepin te Ommeren). € 3,00
 • Eck en Wiel (Joke Honders). € 3,00
 • De vergeten watersnood van 1827 (Kolken Eldik) (Kobus van Ingen). € 3,00
 • Ingen (Een dorp zonder Heer) (Joke Honders). 2 delen: samen € 6,00
 • Ommeren (Het dorp van de gulle baron). 2 delen: samen € 6,00
 • Eck en Wiel, een beeld van een dorp. Verhalen uit de jaren 1954-1979, door Peter Albarda. € 3,00
 • Chris van Esterik. Bloesem en Staal. € 3,00
 • Chris van Esterik. Bloesem en Sambal. € 3,00
 • Chris van Esterik. Bloesem en Oorlog. € 3,00
 • Jac. Anspach. Opheusden (Een deftig welbetimmerd dorp). € 3,00

Uitgaven van de Stichting Tabula Batavorum

(ook via deze site te bestellen)

 • Kijken tussen de dijken (Tabula Batavorum). Uitverkocht.
 • Wilhelmina kijken tussen de dijken (Tabula Batavorum 1998). € 2,00
  Dit boekje verteld iets over Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik, de bezoeken aan de Betuwe en van de activiteiten ter gelegenheid van het inhuldigingsfeest in 1898 en van de viering van Koninginnedag in diverse plaatsen in de Betuwe. Voorzien van veel originele foto's.
 • Terugblik 1. Wonen en Werken. 2e hands.
  Jaarboek met als thema wonen en werken in de Betuwe.
 • Terugblik 2. Het zal me een zorg zijn. € 3,00
  Jaarboek met veertien verhalen over de zorg in de Betuwe met o.a. de veranderingen in het Kruiswerk, de armenzorg, de Heldringstichtingen, het Keujesfonds te Ochten enz.
 • Terugblik 3. Niets nieuws onder de zon. € 3,00
  Jaarboek met als thema 750 jaar criminaliteit in het rivierengebied. Galgenplaatsen, misdaden, stroperij, weerwolven, rechtspraak; alles komt aan bod.
 • Terugblik 4. De Betuwe op slot. 2e hands.
  Jaarboek met als thema kastelen en adellijke huizen. Met losse kaart in kleur waarop de beschreven en niet beschreven objecten aangegeven zijn. Negentwintig hoofdstukken met ruim zestig objecten worden beschreven.
 • Terugblik 5. Van Boezeroen en hoge zije. € 3,00
  Jaarboek met als thema het dagelijkse leven in de Betuwe in de 19e eeuw.
 • Terugblik 6. Geloven komt van boven. € 3,00
  Jaarboek met als thema kerk en religie in de Betuwe.
 • Terugblik 7. De Betuwe verenigd. € 3,00
  Jaarboek met als thema het bloeiende verenigingsleven in het Rivierengebied
 • Terugblik 8. Aap Noot Betuwe. € 3,00
  Jaarboek met als thema vier eeuwen onderwijs tussen Gendt en Gorcum.
 • Terugblik 9. Tegen de stroom in. € 3,00
  Jaarboek met als thema water.
 • 2009 - De Betuwe aangekaart - Een historische topografie  €10
 • 2010 - Feesten en beesten - Vermaak en vertier in de Betuwe €10
 • 2011 - De Betuwe graaft zich in - Militair-strategische objecten in het
              rivierengebied €10
 • 2012 - Mystiek rivierenland - Merkwaardige verhalen uit de Betuwe €10 
 • 2013 - Schoonheid verbeeld - Kunst in de Betuwe €10 
 • 2014 – Macht en onmacht – Betuwse bestuurders tussen 1500 en 1917 € 11,95
 • 2015 – Dames en heren appels en peren – Teelt en teeltvormen in de Betuwe
 • 2016 - Betuws Mengelwerk - Vijftien bijdragen tot de geschiedenis van het Rivierengebied 
 • 2017 - Grenzenloos - Inkomende en uitgaande Betuwenaren... 
 • 2018 – Strijd om de kansel – Reformatie in de Betuwe

Uitverkocht, sommigen hebben we 2e hands

 • Herinneringen aan drie eeuwen (Betuwse minse op de praotstoel). Uitverkocht.
  Zeventig interviews met betuwse mensen.
 • De Betuwe in Stelling (Victor Laurentius). Uitverkocht.
  Dit boek vertelt het verhaal van de ondergrondse en van de maandenlange stellingenoorlog in de Neder-Betuwe tijdens de Tweede wereldoorlog. Veel nadruk is gelegd op de persoonlijke beleving van zowel burgers als militairen.
 • Johannes de Speelman (J. Huf van Buren). Uitverkocht.
  Heruitgave van een historische sleutelroman die zich rondom Kesteren afspeelt. Geschreven door Johan Adriaan Heuff uit Kerk-Avezaath. De roman is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal rondom een kinderroof. Geïllustreerd met tekeningen van Gerard Hoorweg.
 • Dialectwoordenboek van de Neder-Betuwe. Hoe zedde gij dâ? (Johannes van den Hatert en Arend Datema). 2e hands.
  Tevens met vierentwintig verhalen in het dialect en illustraties van Frans van den Berg.
 • Roeien voor de vrijheid (Jan P. Papo). Uitverkocht.
  Oorlogsherinneringen rondom het verzet te Zennewijnen.
 • Ooievaar brengt zondvloed (Ferdinand van Hemmen). 2e hands.
  Onderwaterzetting van de Betuwe 2 december 1944. De dramatische pogingen om de uit de hand gelopen inundatie te stuiten, vormen maar één onderdeel van dit boek. Aan bod komen ook de bizarre oorlogvoering met boten en amfibievoertuigen aan het verdronken Betuwefront en de verbeten strijd om de weinige eilanden in het 'niemandswater'. Uitvoerig wordt in het slothoofdstuk de geallieerde operaties in de lente van 1945 belicht.
 • Dodewaard (J.S.M. Tornga). € 7,50.
  Verhalen uit de geschiedenis van Dodewaard.
 • Tussen herinnering en historie. De Betuwe in terugblik. € 7,50.
  Jubileumboek van de HKK&O bij het 25-jarig bestaan met veertig verhalen over de Romeinen, de Tweede Wereldoorlog, humor en dialect, kastelen, overstromingen enz.
 • Dagboek van een watervloed (J.T.M. Derksen). Uitverkocht.
  Dijkbreuken en overstromingen in de Over-Betuwe in januari 1809.
 • De stille miljoenen van het Rivierenland (Aad Nekeman). Uitverkocht.
  Nergens lieten rijken zoveel geld, grond en goederen aan de armen na als in het rivierenland, het gebied dat zich uitstrekt van Leerdam tot Lienden en van Culemborg tot Tiel. Degelijk beheerd en slim belegd is het nu 90 miljoen gulden waard. Stil maar effectief vermogen: van de rente wordt elk jaar 2 tot 3 miljoen besteed.
  Dit boek is de bundeling van dertig artikelen in Dagblad Rivierenland.
Laatst gewijzigd op 24 november 2014 
© Historische Kring Kesteren en Omstreken