De HKK&O en het Arend Datema Instituut.

De Historische Kring Kesteren en Omstreken en het Arend Datema Instituut zijn vanaf 1 november 2014 gevestigd op de eerste verdieping van het Museum Baron van Brakell te Ommeren, tevens het bezoekerscentrum voor leden, belangstellenden en onderzoekers.In het gebouw is een uitgebreide bibliotheek ondergebracht die de Betuwe en het overige deel van Gelderland omvat. In deze collectie zijn allerlei werken opgenomen die handelen over geschiedenis, landschap, monumenten, dialect, volksverhalen en archiefindexen.

Naast deze collectie beschikken we ook over in eigen beheer uitgegeven boeken en bronnen-publicaties: de Osenvorenreeks. Hierin zijn transcripties opgenomen van bronnen uit het oud-rechterlijk archief, verpondingen, transcripties van kerkarchieven, het zogenaamde familiegeld en nog vele andere interessante onderwerpen. De Osenvorenreeks is een onuitputtelijke bron, niet alleen voor genealogisch onderzoek maar ook voor onderzoek naar de streekgeschiedenis.

Tevens vinden we in het gebouw het genealogisch archief, de archeologische collectie en een archief van landkaarten met topografische, kadastrale en geologische kaarten van het werkgebied. In de studiezaal kunnen de te raadplegen stukken worden ingezien. Voor het maken van kopieën is een kopieermachine aanwezig.

Gedurende de openstellingsuren is er altijd iemand aanwezig die bij uw onderzoek kan helpen. In de ontvangstzaal hebben we de mogelijkheid om bijeenkomsten en cursussen te organiseren. Deze zaal biedt ruimte aan ca. 60 bezoekers. Ter ondersteuning van het transcriptiewerk worden jaarlijks door de vereniging cursussen georganiseerd in het ontcijferen van oud schrift. De deelnemers ontvangen bij goed gevolg een certificaat.

Het lidmaatschap bedraagt € 20,- (vanaf 1 januari 2018). U krijgt daarvoor een aantal gratis lezingen en ook ontvangt u driemaal per jaar ons tijdschrift De Baron, met veel informatie over tal van onderwerpen.
U kunt zich telefonisch aanmelden of via e-mail.

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november:
woensdag, donderdag en vrijdag
van 13.00-17.00 uur 
zaterdag van 11.00-17.00 uur

Van 1 november tot 1 april:
woensdag  en zaterdag 13.00-17.00 uur

Het Arend Datema Instituut is in de maand
december op zaterdagmiddag gesloten.

Adres
Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
Tel. (0344) 60 74 31 b.g.g. (06) 10 71 09 90
E-mail: info@hkko.nl


Er is voldoende parkeerruimte aanwezig.
 
© Historische Kring Kesteren en Omstreken