Historisch onderzoek

De Historische Kring Kesteren en Omstreken, kortweg HKK&O, werd opgericht in het jaar 1967.
De vereniging heeft een lang verleden en is nog springlevend. De oorspronkelijke activiteiten van de Kring waren grotendeels gericht op archeologisch onderzoek (zie archeologie).Streekgeschiedenis

Er zijn werkgroepen actief die zich richten op de streekgeschiedenis. Vele bronnen zijn door hen ontsloten en menige publicatie wordt in het verenigingsperiodiek 'De Baron' naar buiten gebracht. Overigens is al het bijeengebrachte materiaal in onze bibliotheek te raadplegen.


Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog is ook voor de Betuwe een zeer ingrijpende periode geweest. Het kon dus niet uitblijven dat in de jaren zeventig een werkgroep ter bestudering van de regionale gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog is opgericht. Uiteraard zag en ziet men in dit onderwerp een opdeling in belangstelling: zuiver militaire aspecten, mobilisatie, bezetting, bevrijding, persoonlijke verhalen, verzet, onderduiken, evacuatie, foto’s enz. Vele jaren is onderzoek gedaan en veel resultaten hiervan zijn gepubliceerd. De groep als zodanig bestaat niet meer, maar de onderlinge contacten zijn behouden gebleven en het onderwerp is nog steeds actueel, gezien de vele (recente) publicaties. Voor specifieke vragen is het nog altijd mogelijk dat we belangstellenden op het goede spoor zetten. In de bibliotheek is een aparte collectie over dit onderwerp bijeengebracht en deze is voor een ieder ter inzage.

 

 


Noodhospitaal in Café De Zwaan te Opheusden (1945).

 


Museum "The_Island"


 

 

 

 

 

foto: Betuwe onder water

 


Kastelen en huizen

 

 

 

 

De geschiedenis van de voormalige en nog bestaande Betuwse kastelen trekt al jaren de aandacht. De betreffende werkgroep heeft al haar bevindingen in een collectie ondergebracht, die nog steeds toegankelijk is. Over veel van deze kastelen en adellijke huizen zijn in de loop van de jaren publicaties verschenen, met als voorlopig hoogtepunt een overzicht van ‘alle’ kastelen en adellijke huizen die ooit in de Betuwe hebben gestaan, uitgegeven als jaarboek 2004 door de Stichting Tabula Batavorum. Deze stichting is een samenwerkingsverband van diverse historische verenigingen in het Gelders Rivierengebied. Formeel bestaat deze groep niet meer maar omdat veel van de werkgroepleden ook thans nog lid is van de HKK&O, is de kennis nog aanwezig.
foto: Kasteel de Weijenburg - Echteld

 

© Historische Kring Kesteren en Omstreken