Genealogie

Genealogie is de jongste telg van de Historische Kring.
Sedert het einde van de tachtiger jaren wordt er - deels in groepsverband - systematisch onderzoek gedaan naar de Betuwse families.


De bronnen die wij hiervoor ter beschikking hebben zijn redelijk compleet. Met het trouwboekje van opa en oma kan een onderzoek worden opgestart. Gegevens van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten Dodewaard, Echteld, Elst, Heteren, Kesteren, Lienden, Maurik en Valburg zijn op microfiche te raadplegen.

Tevens beschikken we over de doop-, trouw-, lidmaat- en begraafregisters van zowel de protestantse als de katholieke kerken uit de regio. Deze gegevens zijn deels in een computerdatabase opgenomen. Veel van de informatie gaat terug tot de vroege 17e eeuw.

Naast deze bronnen zijn in onze bibliotheek vele reeds uitgewerkte deelgenealogieën aanwezig. Wellicht heeft iemand anders zich reeds met uw familie bezig gehouden!

Genealogische vragen

© Historische Kring Kesteren en Omstreken