Archeologie

 

 

De oorspronkelijke activiteiten van de Kring waren grotendeels gericht op archeologisch onderzoek. De vele bouwactiviteiten in dit deel van de Betuwe boden unieke mogelijkheden tot gedegen bodemonderzoek. Deze werkgroep heeft nooit opgehouden te bestaan en nog steeds trekt bijna wekelijks op zaterdagmiddag een groepje onderzoekers eropuit om veldonderzoek te doen. Een deel van de vondsten is in de loop van de jaren gerestaureerd en wordt – samen met andere bodemvondsten – in wisselende exposities tentoongesteld.
 

De werkgroep Archeologie is zeer actief en derhalve trekt een groep onderzoekers er bijna wekelijks op uit, om zaterdag 's middags veldonderzoek te doen.
 

 

Een selectie van de vondsten is in de loop van de jaren met zorg gerestaureerd en wordt in wisselende exposities tentoongesteld.


 

 

 

 

© Historische Kring Kesteren en Omstreken