25 jaar na de evacuatie van 1995

Maandag 13 januari 2020
20.00 uur – Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren
Ger Vrieze- “25 jaar na de evacuatie van 1995”

Onze dijken, een ramp of Hollands Glorie’
Over de hoogwaterperiode in 1995, toen bijna 200.000 mensen huis en haard moesten verlaten wegens een dreigende overstroming.

Het land beschermen tegen het water

Zonder dijken en duinen kan er in een groot gedeelte van Nederland geen sprake zijn van bewoning. Geen wonder dus dat het bouwen van dijken en het beheer van waterstanden Nederlanders als het ware in het DNA zit. Dat geldt voor alle lagen van de bevolking, van huisvrouw tot onze koning. U weet dat Willem-Alexander –als Prins van Oranje– zich in het bijzonder bezig hield met watermanagement en hij deed dat heel kundig, daar kan ik van getuigen.

Om een goed idee te krijgen van het belang van dijken moeten we terug naar de Middeleeuwen. Toen werd het fundament gelegd voor onze waterwerken. Monniken speelden daarbij een grote rol.  Dankzij inpoldering konden de mensen gebruik gaan maken van stukken land die daarvoor steeds onderliepen. Omgekeerd kon het water ook op een zelfgekozen moment doorgelaten worden, bijvoorbeeld om de vijand op afstand te houden.

1995

Wat ons in het Rivierengebied natuurlijk het meest aanspreekt is de hoogwaterperiode in 1995. Door de hoge rivierwaterstanden dreigden de dijken het te begeven. De overheid reageerde alert en evacueerde een groot deel van de bevolking, ongeveer 200.000 mensen. Ook moesten veel dieren in veiligheid gebracht worden. Hoe aangrijpend is dit alles voor de bewoners van dit gebied geweest? We kunnen concluderen dat veel mensen voortvarend optraden en, indien mogelijk, ook anderen hulp boden. Het liep uiteindelijk goed af, maar de schrik zat er flink in.