Lezingen

Maandag 8 april 2019

Lezingen >>

20.15 uur - Na afloop van de Algemene Ledenvergadering
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren
Dr. F.Th.J. Godin - De geschiedenis van het adellijke huis Kortenhoeve in Eck en Wiel

Mijn onderzoek richtte zich op twee aspecten: de bewonersgeschiedenis en de bouwkundige aspecten van het huis. Ik deed vergelijkend literatuuronderzoek en bronnenonderzoek, aangevuld door adviezen van de Hoge Raad van Adel en het CBG-centrum voor familiegeschiedenis te Den Haag. Een waardevolle bijdrage waren de discussies die ik voerde met Joke Honders van de HKK&O, die grote kennis van de lokale geschiedenis heeft. Daarnaast deed ik eigen observaties ter plekke. Ook sprak ik met bewoners, zowel met een lid van de familie Vonk als met de bewoners van Stichting l'Abri, die daar nu gehuisvest is.

Een van de belangrijkste bronnen zijn de artikelen van Jacobus Anspach (1830-1909). Zijn onderzoeksresultaten vormen een belangrijke bijdrage tot begrip van de geschiedenis van het huis maar  veroorzaken ook misverstanden. Misverstanden omdat een kritische genealogiebeoefening in de tweede helft van de negentiende eeuw nog in de kinderschoenen stond. Zo baseerde Anspach zich op een oude familieoorkonde uit het archief van de familie Panthaleon van Eck. Maar dat bleek een verhaal met een mythische oorsprong te zijn. Zo werd duidelijk dat de gereconstrueerde vroege geschiedenis van Kortenhoeve door Anspach, vooral wat betreft het oude kasteel uit 1266, op fictie berustte. In mijn onderzoek ga ik na hoe en waarom zo'n misverstand kon ontstaan en waarom Anspach, die een serieus onderzoeker was, zich zo had laten misleiden.

Ook al heeft er in 1266 nooit een kasteel Eck bestaan doet dat niets af aan het feit dat het huidige huis een geschiedenis van bijna zeven eeuwen heeft en ondanks vele verbouwingen nog steeds veertiende eeuwse bouwdelen kent. Ook de bewonersgeschiedenis is interessant. Vanaf de zeventiende eeuw werd het huis bewoond door de adellijke familie Cocq van Delwijnen. Daarna vestigde aan het einde van de negentiende eeuw het burgemeestersgeslacht Verbrugh zich er. In het midden van de de twintigste eeuw kwam er de fruittelersfamilie Vonk die het huis en boomgaard pachtte in een maatschap met Verbrugh. Begin jaren zeventig werd het huis door de familie Verbrugh verkocht aan Stichting L'Abri Nederland die in het huis een christelijk bezinningscentrum stichtte.

De belangrijkste conclusie van mijn onderzoek is dat de vroege geschiedenis van Kortenhoeve inclusief de mythe over het dertiende eeuwse kasteel Eck op fantasie berust. Onderzoek bij diverse archieven leverden mooi beeldmateriaal op. Ik hoop met mijn onderzoek een zinvolle bijdrage te hebben geleverd aan het begrip van de bewoners- en bouwgeschiedenis van dit historische huis.

TerugWilt u ons tijdschrift De Baron ontvangen, word dan lid van onze vereniging!

Ook kunt u zich verder laten informeren door, of inschrijven via e-mail.

© Historische Kring Kesteren en Omstreken