Lezingen

Maandag 14 mei 2018

Lezingen >>

20:00 uur -  Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren
Leen Bakker - Kamp Amersfoort

Op 1 september 1939 wordt in verband met de mobilisatie aan de Appelweg in Leusden een barakkenkamp gebouwd waar vervolgens het 1e bataljon van het 16e regiment infanterie in gelegerd wordt.
Na de capitulatie op 14 mei1940 wordt het kamp op 4 juni 1940 door de Duitsers inbeslaggenomen om de eigen troepen op verhaal te laten komen en te recupereren. Op 1 mei 1941 wordt het tot gevangenkamp omgevormd om de groeiende toestroom van arrestanten op te vangen. Op  18 augustus 1941 worden de eerste 195 gevangenen in het tot “Polizeiliches Durgangslager Amersfoort” (PDA) herbenoemde kamp, opgesloten. Door de afgelegen, geïsoleerde ligging en gebrekkige controle, kon het kamp – in de periode tot 1943 – uitgroeien tot een wrede, wanordelijke en in zichzelf gekeerde gemeenschap. De Sicherheitsdienst (SD) kon zo ongestoord zijn eigen hardvochtige bewind uitvoeren. Voor de Duitse leiding in Nederland was het PDA één van de onderdelen in hun systematische aanpak om het verzet tegen de Duitse overheersing in Nederland te breken. Door iedereen die de Duitsers niet welgevallig was uit de maatschappij te verwijderen hoopten ze grip op de bevolking te krijgen. Vooral in de eerste periode kwamen zo veel personen, die mogelijk leiding hadden kunnen geven aan het verzet binnen de maatschappij, in het PDA terecht. Het terrein bestond uit twee groepen barakken die door prikkeldraad gescheiden werden. Eén gedeelte was bestemd voor de kampleiding, het andere deel voor gevangenen. Om praktische problemen het hoofd te bieden werd het kamp voortdurend uitgebreid en verbeterd. De administratieve en logistieke procedures werden uitgebreid vastgelegd. Ondanks het feit dat vlak voor de bevrijding een belangrijk deel van de administratie werd vernietigd, geven de restanten aan dat er sprake was van een uitvoerige registratie.

Tijdens de lezing zal naast een kort overzicht van de geschiedenis van het Kamp Amersfoort vanaf 1 september 1939 tot nu worden ingegaan op de meest zwarte periode van het PDA van 18 augustus 1941 tot 19 april 1945.  In die periode verbleven hier meer dan 35.000  gevangenen kortere of langere tijd onder vaak de meest erbarmelijke omstandigheden en vonden meer dan 600 gevangen in het kamp de dood.

 

TerugWilt u de nieuwsbrief ontvangen, word dan lid van onze vereniging!

Ook kunt u zich verder laten informeren door, of inschrijven via e-mail.

© Historische Kring Kesteren en Omstreken