Lezingen

Maandag 13 Mei 2019

Lezingen >>

20.00 uur - Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren
Nils Kerkhoven - "Expeditie over de Maas, archeologie met de stroom mee"

Toen in 2010 het zandwin-en natuurontwikkelingsproject “Over de Maas” van start ging werd er archeologisch niet bijzonder veel van verwacht. De verplichte onderzoeken spraken zelfs van een lage verwachting. Zonder deze voorkennis waren er toch veel detector amateurs en andere struiners die het steeds veranderende landschap op tastbare resten van onze geschiedenis onderzochten. Onder deze zoekers en wandelaars bevonden zich ook twee professionele archeologen die elkaar toevallig in dit gebied ontmoetten. Met hun kennis van de waterrijke geschiedenis van dit gedeelte van Nederland en om te proberen om de vondsten (en daarmee de informatie) uit dit gebied bij elkaar te houden bedachten zij dat het een goed idee zou zijn om een archeologische werkgroep te formeren. Na uitgebreid overleg met de ontwikkelaar van het gebied, Nederzand, was de oprichting van een archeologische werkgroep in 2010 een feit. De toenmalige werkgroep sprak onderling af dat de vondsten bij elkaar zouden blijven, dat bijzondere vondsten in een projectcollectie zouden komen en dat zij als extra ogen in het gebied zouden functioneren voor de ontwikkelaar. Sindsdien houdt de werkgroep zich vrijwillig en enthousiast bezig met het verzamelen van vondsten op het land en op de ontzandingsplas. De werkgroepleden speuren het gebied af naar vondsten en sporen, mogen meekijken met het werk en worden ingeseind bij bijzondere zaken die omhoog komen bij het graven in zand en klei. Sinds 2015 is er ook een nagenoeg permanente bezetting op de zandwin-installatie door leden van de werkgroep.

De lezing " Expeditie over de Maas, archeologie met de stroom mee" vertelt het verhaal van dit bijzondere avontuur dat leidde tot de ontdekking van de "grootste archeologische vindplaats van Nederland" en laat u kennismaken met de vele bijzondere vondsten tot nu toe.

TerugWilt u ons tijdschrift De Baron ontvangen, word dan lid van onze vereniging!

Ook kunt u zich verder laten informeren door, of inschrijven via e-mail.

© Historische Kring Kesteren en Omstreken