Lezingen

Maandag 11 maart 2019

Lezingen >>

20.00 uur - Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren
Roger Crols - Oud Land Nieuwe Dorpen, Architectuur van de wederopbouw in de Betuwe (1940-1965)

De wederopbouwjaren na de Tweede Wereldoorlog staan bekend als de jaren waarin door de pijlsnelle modernisering de welvaartmaatschappij gestalte kreeg. Die wederopbouw betrof in de Betuwe niet alleen het herstel van de grote oorlogsschade in het gebied maar ook het naoorlogs herstel van de algemene bouwproductie en de daarmee gepaard gaande omvangrijke stads- en dorpsuitbreidingen (vroeg-naoorlogse wijken), aanleg van haven- en industriegebieden, infrastructurele werken, de ruilverkavelingen en de wederopbouw van boerderijen. De naoorlogse jaren kenden ook een ongekende bloeiperiode in toegepaste kunst en architectuur.

De wederopbouwperiode is bijzonder in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. De architectuur vernieuwde zich door de ontwikkeling en toepassing van tal van nieuwe materialen en werkwijzen. Veel van wat toen tot stand is gekomen staat op dit moment onder druk door krimp, ontkerkelijking, infrastructurele ontwikkeling, verduurzaming en ingrijpende veranderingen in de agrarische sector.

De lezing schetst een beeld van de ontwikkelingen in Nederland in het algemeen en in Gelderland en de Betuwe in het bijzonder. Tal van architecten, stedenbouwkundigen,  beeldend kunstenaars en bestuurders werkten samen met de bevolking aan een betere en modernere samenleving. Wie waren dat en wat waren hun drijfveren? En wat zijn de kwaliteiten van deze periode en de betekenis ervan voor de huidige tijd? En waaraan kunnen we de bouwwerken uit die periode herkennen en wat maakt de Betuwe uniek in Gelderland?

TerugWilt u ons tijdschrift De Baron ontvangen, word dan lid van onze vereniging!

Ook kunt u zich verder laten informeren door, of inschrijven via e-mail.

© Historische Kring Kesteren en Omstreken